logo

Mẫu thư yêu cầu trả nợ

  • Ls. Luyện Ngọc Hùng |
  • 28-02-2020 |
  • Biểu mẫu , |
  • 1336 Lượt xem

Các giao dịch thanh toán là các giao dịch điển hình trong hoạt động kinh doanh và việc chậm thực hiện nghĩa vụ thanh toán cũng là một trong nhưng điều thường gặp trong các giao dịch. Căn cứ vào tính chất, mức độ quan trọng việc thông báo công nợ và yêu cầu thanh toán là một trong những vấn đề hết sức cần tiết và quan trọng về mặt pháp lý.

Quảng cáo

Dưới đây là một mẫu thư yêu cầu trả nợ, các bạn có thể tham khảo cách viết, mẫu điễn có link download phía dưới các bạn tham khảo nhé.

tai-ve

Đơn vị: ………..

Địa chỉ:………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

                                                        Ngày ……. tháng …….. năm 20…

 

THƯ ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

 

Họ và tên người đề nghị: ……………………………………………………………………….

Số giấy GT, CMT: ………………………………………………………………………………

Bộ phận công tác:………………………………………………………………………………..

Số tiền đề nghị thanh toán:…………………………………………………………………….

Bằng chữ:………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………..

Hình thức thanh toán:        Tiền mặt                    Ngân hàng                 Mở L/C

 

Thời hạn thanh toán:………………………. /………… /……………………………………..

Tên dự án/hợp đồng: ………………………………………………………………………….

Quảng cáo

Mã dự án:…………………………………………………………………………………………

Trả cho đơn vị:…………………………………………………………………………………..

Số tài khoản:……………………………………………………………………………………..

Tại Ngân hàng:…………………………………………………………………………………..

Nội dung thanh toán:

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………..

Kèm theo………………. chứng từ.

LÃNH ĐẠO CÔNG TY KẾ TOÁN TRƯỞNG  

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

 

 

Vui lòng đánh giá!
Ls. Luyện Ngọc Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn