logo

Mẫu Thông báo tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh

  • Ls. Nguyễn Minh Hải |
  • 13-05-2020 |
  • Biểu mẫu , |
  • 752 Lượt xem

Mẫu Thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với hộ kinh doanh được quy định tại Phụ lục III – 4 Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT.

Quảng cáo

TÊN DOANH NGHIỆP
——–

Số: …………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

……, ngày…… tháng…… năm ……

THÔNG BÁO

Về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh

Kính gửi: Phòng Tài chính – Kế hoạch

Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): ……………………………………………………..

Số Giấy chứng nhận hộ kinh doanh: . ……………………………………………………………..

Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp: ………………………………………………………………….

Địa điểm kinh doanh: ……………………………………………………………………………………..

Điện thoại (nếu có)……………………………………. Fax (nếu có): ……………………………..

Quảng cáo

Email (nếu có): …………………………………………. Website (nếu có): ………………………

Thông báo tạm ngừng kinh doanh như sau:

Thời gian tạm ngừng: ………………………………………………………………………………………

Thời điểm bắt đầu tạm ngừng: Ngày …… tháng …… năm ………..

Thời điểm kết thúc tạm ngừng: Ngày …… tháng …… năm ………..

Lý do tạm ngừng: ……………………………………………………………………………………………

Tôi cam kết về tính hợp pháp, chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của Thông báo này.

ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH
(Ký và ghi họ tên)

Vui lòng đánh giá!
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn