logo

Mẫu Thông báo tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh

 • LS. Hùng Sơn |
 • 13-05-2020 |
 • Biểu mẫu , |
 • 10109 Lượt xem

Mẫu Thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với hộ kinh doanh được quy định tại Phụ lục III – 4 Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT.

TÊN DOANH NGHIỆP
——–

Số: …………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

……, ngày…… tháng…… năm ……

THÔNG BÁO

Về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh

Kính gửi: Phòng Tài chính – Kế hoạch

Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): ……………………………………………………..

Số Giấy chứng nhận hộ kinh doanh: . ……………………………………………………………..

Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp: ………………………………………………………………….

Địa điểm kinh doanh: ……………………………………………………………………………………..

Điện thoại (nếu có)……………………………………. Fax (nếu có): ……………………………..

Email (nếu có): …………………………………………. Website (nếu có): ………………………

Thông báo tạm ngừng kinh doanh như sau:

Thời gian tạm ngừng: ………………………………………………………………………………………

Thời điểm bắt đầu tạm ngừng: Ngày …… tháng …… năm ………..

Thời điểm kết thúc tạm ngừng: Ngày …… tháng …… năm ………..

Lý do tạm ngừng: ……………………………………………………………………………………………

Tôi cam kết về tính hợp pháp, chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của Thông báo này.

ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH
(Ký và ghi họ tên)

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


  Có thể bạn quan tâm

  Video tư vấn pháp luật

  Hotline
  Top