logo

Mẫu thông báo kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo

  • Ls. Nguyễn Minh Hải |
  • 19-12-2018 |
  • Biểu mẫu , |
  • 1162 Lượt xem

Mẫu thông báo kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo là mẫu thông báo đã có kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo của cơ quan có thẩm quyền.Dưới đây là mẫu để các bạn tham khảo.

Quảng cáo

ỦY BAN NHÂN DÂN Q19UẬN …………..
ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG (XÃ) ………….
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————–
Số: ………./…………..

…………., ngày…..tháng…..năm…..

THÔNG BÁO KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT

KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

Kính gửi: ……………………………………………………………….

UBND Phường: ………………… Quận: ………….. có nhận được đơn khiếu nại (tố cáo) của ông (bà): ……….

Ngụ tại: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Về việc (ghi vắn tắt sự việc):

Quảng cáo

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Sau khi thẩm tra, xác minh, UBND phường đã ra quyết định giải quyết với nội dung chính như sau:

(ghi vắn tắt nội dung)

UBND phường xin thông báo đến: ……………………………………………………………………………………………….

Để: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG
CHỦ TỊCH

Vui lòng đánh giá!
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn