Mẫu công nợ gửi khách hàng, thông báo xác nhận công nợ

  • Ls. Nguyễn Minh Hải |
  • 31-05-2023 |
  • Biểu mẫu , |
  • 4444 Lượt xem

Mẫu công nợ gửi khách hàng, thông báo xác nhận công nợ, thư nhắc nhở khách hàng, thông báo công nợ, thông báo thanh toán, mẫu thông báo công nợ cho khách hàng, mẫu thông báo công nợ, mẫu thông báo đòi nợ cá nhân, mẫu tin nhắn nhắc nợ khách hàng, thông báo đòi nợ, thông báo nợ.

Quảng cáo

Thông báo nhắc nợ khách hàng? Mẫu thông báo công nợ là văn bản của cơ quan/ tổ chức soạn thảo, ban hành nhằm thông báo cho một cơ quan tổ chức khác số công nợ (phải thu hoặc phải trả). Dưới đây là mẫu để các bạn tham khảo. Trên thực tế có không ít các trường hợp đối tác trễ thanh toán theo như hợp đồng. Và khi đó, việc nhắc nhở đối tác về công nợ là điều khá tế nhị, chúng ta phải dùng những từ ngữ thật phù hợp để tránh đối tác “khó chịu” và mất lòng. Với bài viết này, Luật Hùng Sơn xin chia sẻ những mẫu thông báo công nợ cho khách hàng tốt nhất và mới nhất 2021. Cùng tham khảo ngay nhé!

Thông báo công nợ là gì?

Thông báo công nợ, hay nhắc nợ, đòi nợ là cách thức đảm bảo lợi ích của tổ chức/cá nhân đối với đối tác. Nhằm mục đích thông báo cho đối tác biết và thực hiện nghĩa vụ tài chính đúng hạn.

Mẫu thông báo công nợ/đòi nợ thông dụng nhất

Mẫu thông báo công nợ là văn bản của cơ quan/ tổ chức soạn thảo, ban hành nhằm thông báo cho một cơ quan tổ chức khác số công nợ (phải thu hoặc phải trả). Dưới đây là 5 mẫu thông dụng nhất để các bạn tham khảo.

Mẫu thông báo công nợ cho khách hàng

tai-ve

CÔNG TY … CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————
Số:…./….-…….

….., ngày…. tháng ……..năm……….

THÔNG BÁO
Về công nợ kỳ ……năm….. 

Kính gửi: – Công ty Y

Công ty X thông báo cho Công ty Y được biết về công nợ kỳ … năm….. kèm văn bản chi tiết sau đây:

BẢNG TỔNG HỢP CÔNG NỢ

(Kỳ…. năm…..)

Ngày Số chứng từ Nội dung diễn giải Số tiền Số dư Ghi chú hạn nợ

Công ty X trân trọng thông báo để Công ty Y được biết và thực hiện việc thanh toán công nợ kỳ… năm…. đúng hạn./.

Nơi nhận:

–         Như trên;

–         Lưu:………….

TM CÔNG TY
GIÁM ĐỐC
(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu thông báo nhắc nợ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

THÔNG BÁO

Kính gửi: ……

Thực hiện hợp đồng …….. số … ký ngày … giữa … và Công ty ………..về việc …, chúng tôi đã thực hiện bàn giao đầy đủ hàng hoá và giấy tờ theo quy định tại điều … của hợp đồng. Đại diện của hai bên đã nghiệm thu và ký Biên bản bàn giao vào ngày … tháng … năm ….

Theo điều khoản về Thanh toán hợp đồng (điều …), bên Mua sẽ thực hiện thanh toán cho bên Bán …% giá trị hợp đồng trong vòng …ngày tính từ ngày ký Biên bản bàn giao và nghiệm thu.

Do vậy, chúng tôi đề nghị quý cơ quan thanh toán …% giá trị hợp đồng tương đương số tiền: … đồng (…) theo như đúng quy định đã được ký kết trong hợp đồng trước đó.

Tên tài khoản: Công ty……

Số tài khoản: …. tại Ngân hàng….. – Chi nhánh….

Rất mong nhận được sự hợp tác từ quý công ty!

Trân trọng cảm ơn!

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Mẫu công văn đòi nợ khách hàng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 ——————

  ….., ngày …. tháng …. năm

GIẤY YÊU CẦU THANH TOÁN CÔNG NỢ

Kính gửi: Công Ty ……

– Căn cứ theo như hợp đồng kinh tế số… ngày…, phụ lục hợp đồng … ngày… giữa công ty … và công ty…

– Căn cứ vào Biên bản …

– Căn cứ theo biên bản thanh lý hợp đồng vào ngày…

Công ty……. xin gửi lời cảm ơn chân thành đến với Quý công ty… Cảm ơn vì sự hợp tác tốt đẹp của công ty trong thời gian hợp tác.

Thực hiện hợp đồng …….. số … ký ngày … giữa … và Công ty ………..về việc …, chúng tôi đã thực hiện bàn giao đầy đủ hàng hoá và giấy tờ theo quy định tại điều … của hợp đồng. Đại diện của hai bên đã nghiệm thu và ký Biên bản bàn giao vào ngày … tháng … năm ….

Theo điều khoản về Thanh toán hợp đồng (điều …), bên Mua sẽ thực hiện thanh toán cho bên Bán …% giá trị hợp đồng trong vòng …ngày tính từ ngày ký Biên bản bàn giao và nghiệm thu.

Do vậy, chúng tôi đề nghị quý cơ quan thanh toán …% giá trị hợp đồng tương đương số tiền: … đồng (…) theo như đúng quy định đã được ký kết trong hợp đồng trước đó.

Tên tài khoản: Công ty……

Số tài khoản: …. tại Ngân hàng….. – Chi nhánh….

Quảng cáo

Rất mong nhận được sự hợp tác từ quý công ty!

Trân trọng cảm ơn!

Công ty……………

Giám đốc

Mẫu đề nghị thanh toán nợ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

….., ngày ……. tháng …… năm 20 ….…

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN NỢ

(V/V yêu cầu thực hiện đúng nghĩa vụ đã cam kết)

Kính gửi: Ông/Bà …………

CMND số: ….. do Công an tỉnh/thành phố ……cấp ngày …/…/20.…;

Hộ khẩu thường trú tại đăng ký tại: Số …,đường …….., tỉnh/TP ……………

Thực hiện theo hợp đồng ……… ngày …./…./20…. ký giữa Ông/bà …… (bên A) và tôi (bên B), bên B đã đảm bảo thực hiện đúng theo thỏa thuận hai bên. Và trước đó, hai bên cũng đã xác nhận về việc thực hiện vào ngày…..

Dựa theo điều khoản thanh toán hợp đồng (Điều ……….) thì bên A phải thanh toán tiền cho bên B bằng tiền mặt hoặc theo hình thức chuyển khoản với số tiền là…… Thời gian hoàn thành thanh toán là …….. Tuy nhiên đến nay đã quá thời hạn nêu trên mà bên A là ông ….. vẫn không thanh toán đúng theo như thỏa thuận của hợp đồng được nêu ở trên.

Vì vậy tôi kính đề nghị ông … (bên A) thanh toán đúng số tiền theo quy định của hợp đồng. Sau 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo này, nếu bên A …. Không thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo đúng hợp đồng. Tôi (bên B) sẽ dựa vào pháp luật để buộc Ông….phải thực hiện đúng nghĩa vụ.

Rất mong nhận được sự hợp tác từ Ông!

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Ký xác nhận

Mẫu biên bản đề nghị thanh toán

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

…………,ngày….tháng….năm……

BIÊN BẢN ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN NỢ

Kính gửi: ……………………….

Thực hiện hợp đồng …….. số … ký ngày … giữa … và Công ty ………..về việc …, chúng tôi đã thực hiện bàn giao đầy đủ hàng hoá và giấy tờ theo quy định tại điều … của hợp đồng. Đại diện của hai bên đã nghiệm thu và ký Biên bản bàn giao vào ngày … tháng … năm ….

Theo điều khoản về Thanh toán hợp đồng (điều …), bên Mua sẽ thực hiện thanh toán cho bên Bán …% giá trị hợp đồng trong vòng …ngày tính từ ngày ký Biên bản bàn giao và nghiệm thu.

Do vậy, chúng tôi đề nghị quý cơ quan thanh toán …% giá trị hợp đồng tương đương số tiền: … đồng (…) theo như đúng quy định đã được ký kết trong hợp đồng trước đó.

Tên tài khoản: Công ty……

Số tài khoản: …. tại Ngân hàng….. – Chi nhánh….

Rất mong nhận được sự hợp tác từ quý công ty!

Trân trọng cảm ơn!

Công ty……………

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Giải đáp câu hỏi thường gặp về đòi công nợ khách hàng

Dưới đây là những câu hỏi khách hàng thường thắc mắc về việc đòi công nợ, cùng đọc những tư vấn của luật sư Luật Hùng Sơn về vấn đề này nhé!

Có được kiện khách hàng khi không thanh toán công nợ theo như hợp đồng không?

Căn cứ vào quy định tại điều 430 của Bộ luật dân sự năm 2015 về hợp đồng mua bán tài sản: “Hợp đồng mua bán tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên bán chuyển quyền sở hữu tài sản cho bên mua và bên mua trả tiền cho bên bán.”

Đồng thời theo điều 440 của Bộ luật dân sự 2015, bên mua phải có nghĩa vụ thanh toán tiền theo đúng như thời hạn, địa điểm, số tiền đươc quy định đúng hợp đồng. Trong trường hợp nếu bên mua không tuân thủ theo đúng nghĩa vụ trả tiền thì bên mua sẽ phải trả lãi số tiền chậm theo như quy định tại điều 357 Bộ luật dân sự 2015. Nếu như phía bên mua không thanh toán công nợ theo đúng hợp đồng, bên bán hoàn toàn có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp theo như thủ tục tố tụng dân sự.

Có lưu ý gì khi soạn mẫu thông báo công nợ cho khách hàng?

Về mặt nội dung, một giấy thông báo công nợ phải đảm bảo các mục như: Ngày tháng năm chi tiết của từng khoản nợ; Số hóa đơn chi tiết đối với từng khoản nợ; Số tiền chi tiết của từng khoản nợ; Tổng số tiền mà khách hàng có nghĩa vụ phải thanh toán; Hình thức thanh toán; Thời hạn thanh toán cuối cùng là ngày nào? Nếu thanh toán chậm sẽ phạt như thế nào (nếu cần); Chữ ký xác nhận của cả 2 bên.

Văn bản không phải để uy hiếp hay sử dụng như mệnh lệnh, vì vậy, không nên sử dụng các từ ngữ mang tính chất thể hiện uy quyền. Nên chọn lọc các từ ngữ nhẹ nhàng, tế nhị, mang tính trang trọng.

Đòi công nợ trên MXH có sao không?

Theo khoản 3 điều 64 của Nghị định 174/2013/NĐ-CP, về việc xử phạt hành chính đối với lĩnh vực bưu chính, viên thông, công nghệ thông tin, tần số vô tuyến điện:

“3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

1. a) Cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân.”

Trên đây là mức phạt hành chính đối với tổ chức (nếu là cá nhân thì tiền phạt sẽ giảm đi một nửa).

Quy định trên là cơ sở để cơ quan có thẩm quyền xử phạt những hành vi cung cấp nội dung, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín.

Nếu một công ty hay cá nhân đòi nợ công khai trên mạng xã hội, điều này có thể làm giảm uy tín của người khác (cá nhân hoặc tổ chức). Bởi vậy, dù chỉ là đăng thông tin của khách hàng mặc dù bạn không có hành vi nói xấu hay bôi nhọ thì công ty của bạn vẫn có khả năng bị xử phạt hành chính theo như quy định đã nêu ở trên.

Xử lý công nợ là điều chắc chắn không một tổ chức hay cá nhân nào xem nhẹ. Đây có lẽ là vấn đề luôn được đặt lên hàng đầu. Hy vọng những mẫu thông báo công nợ cho khách hàng mà Luật sư của Luật Hùng Sơn gợi ý trong bài viết này sẽ giúp bạn đọc có thêm được nhiều kiến thức hữu ích hơn!

5/5 - (1 bình chọn)
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn