logo

Mẫu Thông báo chậm lương do Covid-19 gửi người lao động

 • LS. Hùng Sơn |
 • 27-03-2020 |
 • Biểu mẫu , |
 • 10110 Lượt xem

Nếu như may mắn không thuộc trường hợp mà bị cho nghỉ việc do Covid-19, người lao động cũng có thể sẽ bị chậm lương do doanh nghiệp bị ảnh hưởng nhiều bởi dịch bệnh. Dưới đây Luật Hùng Sơn cung cấp mẫu Thông báo chậm lương do dịch bệnh Covid-19 để gửi cho người lao động.

TÊN CÔNG TY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:……….

……….,ngày…….tháng…….năm 2020

THÔNG BÁO

(Về việc chậm lương tháng…../2020)

Kính gửi: Nhân viên Công ty………….

Căn cứ quy định tại Bộ luật lao động 2012;

Căn cứ nội dung các Hợp đồng lao động đã ký giữa Công ty…………với nhân viên.

Nay, Công ty xin thông báo về việc chậm trả lương tháng……/2020

– Lý do về việc chậm trả lương: Do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty; dù công ty đã dùng mọi biện pháp để khắc phục nhưng doanh thu vẫn sụt giảm, ảnh hưởng đến khả năng tài chính cũng như khả năng chi trả lương đúng hạn cho nhân viên.

– Thời gian (dự kiến) trả lương vào ngày: ……………………

Hy vọng toàn thể nhân viên cùng Công ty vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt.

Trân trọng./.

                                                                                             GIÁM ĐỐC

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


  Có thể bạn quan tâm

  Video tư vấn pháp luật

  Hotline
  Top