Mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng kinh tế hiện nay

  • Ls. Luyện Ngọc Hùng |
  • 23-12-2022 |
  • Biểu mẫu , |
  • 1035 Lượt xem

Mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng kinh tế? Hợp đồng là một văn bản thông dụng nhất ngày nay ngoài ra nó còn mang giá trị pháp lý nhất định. Hợp đồng được định nghĩa trong Bộ Luật dân sự 2015 như sau: Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự. Có thể thấy Hợp đồng là khái niệm rất gần gũi thân thuộc trong cuộc sống của chúng ta. Vậy mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng kinh tế mới nhất hiện nay ra sao

Quảng cáo

Hợp đồng kinh tế là gì?

Hợp đồng kinh tế là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập hợp đồng, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự trong các giao dịch, trao đổi, mua bán hàng hóa, dịch vụ.

Dựa vào hợp đồng kinh tế đã được ký kết các bên sẽ quy định rõ về việc thực hiện mua bán, sản xuất, trao đổi hàng hóa, dịch vụ hoặc nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học – kĩ thuật với các điều khoản, thỏa thuận khác với mục đích hai bên cùng có lợi.

Căn cứ chấm dứt hợp đồng kinh tế

Mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng kinh tế? Hợp đồng kinh tế cũng có điều kiện pháp lý chung tương tự như các loại hợp đồng dân sự khác. Hợp đồng kinh tế sẽ chấm dứt khi thuộc một trong các trường hợp sau:

  Hợp đồng kinh tế đã được hoàn thành;

  Theo thỏa thuận của các bên trong hợp đồng kinh tế;

  Cá nhân giao kết hợp đồng kinh tế chết, pháp nhân giao kết hợp đồng kinh tế chấm dứt tồn tại mà hợp đồng kinh tế phải do chính cá nhân, pháp nhân đó thực hiện;

  Hợp đồng kinh tế bị hủy bỏ, bị đơn phương chấm dứt thực hiện;

  Hợp đồng kinh tế không thể thực hiện được do đối tượng của hợp đồng kinh tế không còn;

  Hợp đồng kinh tế chấm dứt do thay đổi hoàn cảnh cơ bản (quy định cụ thể tại khoản 1 Điều 420 Bộ luật dân sự 2015);

  Trường hợp khác do pháp luật hiện hành quy định.

Quảng cáo

Nội dung mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng kinh tế

Nội dung của mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng kinh tế cần phải có các nội dung cơ bản như sau:

– Mẫu công văn bao gồm các mục: Quốc hiệu, tiêu ngữ, ngày tháng năm và tên mẫu công văn thông báo chấm dứt hợp đồng kinh tế.

– Nội dung công văn chấm dứt hợp đồng kinh tế cần có các nội dung cơ bản sau:

+ Thông tin của Bên nhận thông chấm dứt hợp đồng kinh tế: họ và tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, mã số thuế, đại diện theo pháp luật, …

+ Các căn cứ để chấm dứt hợp đồng kinh tế như: Căn cứ theo nội dung hợp đồng kinh tế đã ký kết; căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành,…….

+ Lý do viết công văn chấm dứt đồng kinh tế. Đây là phần quan trọng nhất để đánh giá về việc chấm dứt hợp đồng kinh tế của công ty có hiệu lực hay không, có đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành và các thỏa thuận của hai bên trong hợp đồng kinh tế trước đó đã ký kết hay không.

+ Nội dung công văn chấm dứt hợp đồng kinh tế có thể có nội dung về hậu quả khi chấm dứt hợp đồng kinh tế mà hai bên cần giải quyết.

+ Phần cuối công văn chấm dứt hợp đồng kinh tế phải có chữ ký và họ tên của người đại diện cho bên chấm dứt hợp đồng kinh tế (thông báo chấm dứt hợp đồng kinh tế).

Mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng kinh tế

Hợp đồng kinh tế được xác lập dự theo thỏa thuận của hai Bên. Vậy khi một trong hai bên có căn cứ để chấm dứt hợp đồng kinh tế cần thông báo đến Bên còn lại trong hợp đồng. Mẫu công văn chấm dứt hợp đồng kinh tế dưới đây của Luật Hùng Sơn:

https://docs.google.com/document/d/1-XrUQ94aeF_VA6B0N8Pg3IcXeHurJHJQrYdvtAupyvU/edit?usp=sharing

Vui lòng đánh giá!
Ls. Luyện Ngọc Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn