logo

Mẫu Sơ yếu lý lịch

  • Ls. Luyện Ngọc Hùng |
  • 21-12-2019 |
  • Biểu mẫu , |
  • 605 Lượt xem

tai-ve

Sơ yếu lý lịch là bản khai thông tin cá nhân bắt buộc phải có trong hồ sơ học tập hay xin việc của mỗi cá nhân. Luật hùng Sơn cung cấp Mẫu Sơ yếu lý lịch 2019 mới nhất hiện nay.

Quảng cáo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ẢNH

4×6

(đóng dấu giáp lai  của nơi xác nhận hồ sơ)

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   SƠ YẾU LÝ LỊCH

TỰ THUẬT

 

 

Họ và tên:…………………………………………………………………………..….Nam, nữ:……………………………………..

Sinh năm:………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay:………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Chứng minh thư nhân dân số:……………………………………….….cấp tại………………………………………………….

Ngày……………………tháng……………….năm ……………………

Khi cần báo tin cho ai, ở đâu?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Số…………………………………………….

Ký hiệu………………………………………

 

Họ và tên:……………………………………………………..……….Bí danh:……………………………………………………..

Tên thường gọi…………………………………………………………………………………………………………………………

Sinh ngày……..…tháng ….…….năm ………………tại:……………………………………………………………………………

Nguyên quán:…………………………………………………………………………………………………………………………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay:…………………………………………………………………………………………

Nơi ở hiện tại:………………………………………………………………………………………………………………………….

Dân tộc:………………………………………….Tôn giáo……………………………………………………………………………

Thành phần gia đình sau cải cách ruộng đất (hoặc cải tạo công thương nghiệp)…………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Thành phần bản thân hiện nay:…………………………………………………………………………………………………….

Trình độ văn hóa…………………………Trình độ ngoại ngữ:…………………………………………………………………….

Kết nạp Đảng Cộng sản Việt Nam ngày…….tháng……năm…………………………………………………………………….

Nơi kết nạp:…………………………………………………………………………………………………………………………….

Kết nạp Đoàn TNCS HCM ngày…….tháng……năm………………………………………………………………………………

Nơi kết nạp:……………………………………………………………………………………………………………………………

Tình trạng sức khỏe hiện nay:……………………………………………………………………………………………………..

Nghề nghiệp hoặc trình độ chuyên môn………………………………………………………………………………………….

Cấp bậc:…………………………………….Lương chính hiện nay:……………………………………………………………..

Ngày nhập ngũ QĐNDVN(TNXP)………………..ngày xuất ngũ……………………………………………………………….

Lý do:………………………………………………………………………………………………………………………………….

HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH

Họ và tên bố:………………………….Tuổi………..Nghề nghiệp………………………………………………………………..

Trước cách mạng Tháng 8 làm gì? ở đâu?………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp làm gì? ở đâu?………………………………………………………………………….

Quảng cáo

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Từ năm 1955 đến nay làm gì? Ở đâu? (Ghi rõ tên cơ quan, xí nghiệp hiện nay đang làm)

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Họ và tên mẹ:………………………….Tuổi………..Nghề nghiệp……………………………………………………………….

Trước cách mạng Tháng 8 làm gì? ở đâu?………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp làm gì? ở đâu?………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Từ năm 1955 đến nay làm gì? Ở đâu? (Ghi rõ tên cơ quan, xí nghiệp hiện nay đang làm)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

HỌ VÀ TÊN ANH CHỊ EM RUỘT

(Ghi rõ tên, tuổi, chỗ ở, nghề nghiệp và trình độ chính trị của từng người)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

Họ và tên vợ hoặc chồng:………………………………..Tuổi……………………………………………………………………..

Nghề nghiệp:……………………………………………………………………………………………………………………………

Nơi làm việc:…………………………………………………………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay:…………………………………………………………………………………………………………………………

Họ và tên các con                                      Tuổi             Nghề nghiệp

1)…………………………………………………………………………………………………………………………………………

2)…………………………………………………………………………………………………………………………………………

3)………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4)………………………………………………………………………………………………………………………………………..

5)………………………………………………………………………………………………………………………………………..

QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BẢN THÂN

Từ tháng năm

đến tháng năm

Làm công tác gì? Ở đâu? Giữ chức vụ gì?
           
       
       
       
       
       

 

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

Khen thưởng:…………………………………………………………………………………………………………………………

Kỷ luật:………………………………………………………………………………………………………………………………….

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu có điều gì khai man tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn.

   Xác nhận của Thủ trưởng cơ quan                                                    Ngày…….tháng………năm 20……

Xí nghiệp, Chủ tịch UBND Xã, Phường                                                           Người khai ký tên

 

 

 

Vui lòng đánh giá!
Ls. Luyện Ngọc Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn