logo

Mẫu số S07-DN: Sổ quỹ tiền mặt

  • Ls. Nguyễn Minh Hải |
  • 04-01-2019 |
  • Biểu mẫu , |
  • 846 Lượt xem

Mẫu số S07-DN: Sổ quỹ tiền mặt ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC theo chế độ kế toán mới nhất hiện nay, mẫu sổ quỹ tiền mặt phản ảnh tình hình thu, chi tồn quỹ tiền mặt bằng tiền Việt Nam. Dưới đây là mẫu để các bạn tham khảo.

Quảng cáo

tai-ve

  Đơn vị: ………………              Mẫu số S07-DN
  Địa chỉ: ……………..               (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

                 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

SỔ QUỸ TIỀN MẶT

Loại quỹ: …

Quảng cáo
Ngày, Ngày, Số hiệu chứng từ Số tiền
tháng tháng Diễn giải Ghi
ghi sổ chứng từ Thu Chi Thu Chi Tồn chú
A B E 1 2 3 G

– Sổ này có ……… trang, đánh số từ trang 01 đến trang ……..

– Ngày mở sổ: ………………………………………

Ngày……..tháng………năm……….
Người ghi sổ

(Ký, họ tên)

– Số chứng chỉ hành nghề;

– Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Đối với người ghi sổ thuộc các đơn vị dịch vụ kế toán phải ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề, tên và địa chỉ Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán. Người lập biểu là cá nhân hành nghề ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề.

Vui lòng đánh giá!
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn