Mẫu số 1 giải trình nhu cầu sử dụng người nước ngoài

  • Ls. Luyện Ngọc Hùng |
  • 15-09-2021 |
  • Biểu mẫu , |
  • 641 Lượt xem

Khi xin giấy phép lao động cho người nước ngoài, trước tiên doanh nghiệp cần phải báo cáo nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài cho cơ quan có thẩm quyền. Sau khi cơ quan có thẩm quyền chấp thuận thì doanh nghiệp mới có thể xin giấy phép lao động cho người nước ngoài vào làm vị trí mà doanh nghiệp đã báo cáo. Dưới đây là mẫu số 1 giải trình nhu cầu sử dụng người nước ngoài chuẩn theo quy định mới nhất.

Tải về mẫu báo cáo số 1 giải trình nhu cầu sử dụng người nước ngoài

Theo quy định thì khi người lao động nước ngoài qua làm việc tại Việt Nam cần phải xin giấy phép lao động. Khi doanh nghiệp muốn sử dụng lao động nước ngoài thì có trách nhiệm xác định nhu cầu sử dụng lao động và báo cáo lên cơ quan có thẩm quyền. Doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài cần phải báo cáo giải trình trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài. Mẫu báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài là mẫu số 01/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo nghị định 152/2020/NĐ-CP.

Mẫu báo cáo số 1 giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài như sau:

Mẫu số 01/PLI

TÊN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————–

Số: …………

V/v giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

..………, ngày …. tháng …. năm …….

 

Kính gửi: ……………..(1)……………..

Thông tin về doanh nghiệp/tổ chức: tên doanh nghiệp/tổ chức, loại hình doanh nghiệp/tổ chức, tổng số lao động đang làm việc tại doanh nghiệp, tổ chức, trong đó có số lao động nước ngoài đang làm việc, địa chỉ, điện thoại, fax, email, website, thời hạn của giấy phép kinh doanh/hoạt động, lĩnh vực kinh doanh/hoạt động, người nộp hồ sơ của doanh nghiệp/tổ chức để liên hệ khi cần thiết (số điện thoại, email).

Báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài như sau:

1. Vị trí công việc 1: (Lựa chọn 1 trong 4 vị trí công việc: nhà quản lý/giám đốc điều hành/chuyên gia/lao động kỹ thuật).

– Chức danh công việc: (do doanh nghiệp/tổ chức tự kê khai, ví dụ: kế toán, giám sát công trình v.v…)

– Số lượng (người):

– Thời hạn làm việc từ (ngày/tháng/năm) đến (ngày/tháng/năm):

– Địa điểm làm việc (dự kiến):

– Hình thức làm việc (nêu rõ thuộc hình thức làm việc):

– Lý do sử dụng người lao động nước ngoài (tình hình sử dụng người lao động nước ngoài hiện nay (nếu có), mô tả vị trí công việc, chức danh công việc và yêu cầu về trình độ và kinh nghiệm để thực hiện công việc đó, lý do không tuyển người Việt Nam vào vị trí dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài…):

2. Vị trí công việc 2: (nếu có) (liệt kê giống mục 1 nêu trên)

3. Vị trí công việc… (nếu có) (liệt kê giống mục 1 nêu trên)

Đề nghị …. (2) xem xét, thẩm định và chấp thuận.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:– Như trên;

– Lưu: ………..

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: (1), (2) Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Cục Việc làm)/Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố….

Hướng dẫn điền các thông tin trên mẫu báo cáo số 1

Luật Hùng Sơn hướng dẫn cách điền thông tin trên mẫu giải trình nhu cầu sử dụng lao động như sau:

– Mục (1) (2) điền tên của cơ quan có thẩm quyền cấp: Bộ lao động – thương binh và Xã hội hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố hoặc Ban quản lý khu công nghiệp thành phố, tỉnh,…

– Mục tiêu đề: Doanh nghiệp điền tên doanh nghiệp, số văn bản, ngày ban hành văn bản.

– Phần thông tin về doanh nghiệp: điền đầy đủ các thông tin của doanh nghiệp theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và đúng thực tế:

+ Tên doanh nghiệp; địa chỉ doanh nghiệp; điện thoại; email; website của doanh nghiệp,..;

+ Loại hình doanh nghiệp;

+ Tổng số lao động đang làm việc tại doanh nghiệp; số lao động nước ngoài đang làm việc tại doanh nghiệp;

+ Giấy phép kinh doanh số; cơ quan cấp giấy đăng ký kinh doanh; có giá trị đến ngày; lĩnh vực kinh doanh;…

+ Thông tin về người nộp hồ sơ cho doanh nghiệp: tên, số điện thoại; email,…

– Phần báo cáo giải trình: doanh nghiệp ghi đầy đủ các thông tin về vị trí công việc xin chấp thuận:

+ Vị trí công việc: lựa chọn 1 trong các vị trí: nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật;

+ Chức danh công việc: ghi chức danh công việc cho vị trí xin chấp thuận ở trên, ví dụ: giám đốc, kế toán,…;

+ Số lượng: Doanh nghiệp kê số lượng;

+ Thời hạn làm việc: Ghi rõ từ ngày tháng năm nào cho đến ngày tháng năm nào;

+ Lý do sử dụng người lao động nước ngoài: ghi rõ lý do việc sử dụng người lao động nước ngoài cho vị trí này, tại sao không sử dụng người lao động trong nước mà phải sử dụng người lao động nước ngoài,…. mô tả vị trí công việc, yêu cầu về kinh nghiệm cho vị trí này,….

Bài viết trên đây, Luật Hùng Sơn cung cấp cho bạn đọc mẫu số 1 giải trình nhu cầu sử dụng người nước ngoài cũng như hướng dẫn cách điền các thông tin trong mẫu sao cho chính xác nhất. Nếu cần tư vấn thêm bạn đọc vui lòng liên hệ đến tổng đài pháp luật 1900 6518.

5/5 - (1 bình chọn)
Ls. Luyện Ngọc Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn