logo

Mẫu số 08-DS : QUYẾT ĐỊNH ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN VÀ THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG ĐỊNH GIÁ

  • Ls. Nguyễn Minh Hải |
  • 29-09-2020 |
  • Biểu mẫu , |
  • 538 Lượt xem

Luật Hùng Sơn xin giới thiệu Mẫu số 08-DS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao). Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Quảng cáo

tai-ve

 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN………. (1)

Số: …../…./QĐ-ĐG (2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

            …….., ngày……….tháng……….. năm……

QUYẾT ĐỊNH

ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN VÀ THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG ĐỊNH GIÁ

TÒA ÁN NHÂN DÂN………………………………………………….

Căn cứ vào Điều 97, Điều 104 của Bộ luật tố tụng dân sự;

(3)……………………………………………………….. ………………………………………………………………….

……………….. trong vụ án (4)………………………………………………………………………………………………….

Căn cứ vào văn bản cử thành viên tham gia Hội đồng định giá của ……………………………………….

Xét thấy:(5)……………………………………………………………………………………………………………..

QUYẾT ĐỊNH:

  1. 1. Tiến hành định giá tài sản đang tranh chấp, gồm:(6)……………………………………………………..
  2. 2. Thành lập Hội đồng định giá tài sản đang tranh chấp gồm có:

1) Ông (Bà) ………………………………….. chức vụ………………………………. công tác tại……………………………………………………………….là Chủ tịch Hội đồng.

Quảng cáo

2) Ông (Bà) …………………………………chức vụ ……………………………….. công tác tại …………………………………………………………….là thành viên Hội đồng.

3) Ông (Bà) …………………………………… chức vụ ……………………………. công tác tại ……………………………………………………………..là thành viên Hội đồng.

4) Ông (Bà) …………………………………… chức vụ ……………………………. công tác tại …………………………………………………………….là thành viên Hội đồng.

5) Ông (Bà) …………………………………… chức vụ …………………………….  công tác tại …………………………………………………………….là thành viên Hội đồng.

  1. 3. Hội đồng định giá có nhiệm vụ xem xét quyết định về giá đối với tài sản đang tranh chấp theo đúng quy định của pháp luật và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ định giá và đưa ra kết quả định giá.
  2. Việc định giá được bắt đầu tiến hành vào hồi…….. giờ…………… phút, ngày ……… tháng ……….năm……….tại(7)……………………………………………………………………………………………………………………………………
Nơi nhận:

– Thành viên của Hội đồng định giá;

– Đương sự;

– Lưu hồ sơ vụ án.

 

THẨM PHÁN

(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

 

 

(1) Ghi tên Toà án nhân dân ra quyết định trưng cầu giám định; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện đó thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân huyện X, tỉnh H), nếu là Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) đó (ví dụ: Toà án nhân dân thành phố Hà Nội), nếu là Toà án nhân dân cấp cao thì ghi rõ Toà án nhân dân cấp cao tại (Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh).            Hướng dẫn sử dụng mẫu số 08-DS:

(2) Ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra quyết định (ví dụ: Số: 02/2017/QĐ-ĐG).

(3) Tùy từng trường hợp mà ghi nội dung tương ứng với từng điểm của khoản 3 Điều 104 của Bộ luật tố tụng dân sự; ví dụ: Trường hợp căn cứ vào điểm a khoản 3 Điều 104 của Bộ luật tố tụng dân sự thì ghi: “Sau khi xem xét đơn yêu cầu định giá tài sản đang tranh chấp của ông Nguyễn Văn A là nguyên đơn”.

(4) Ghi quan hệ tranh chấp về vụ việc mà Tòa án đang giải quyết.

(5) Ghi cụ thể loại tài sản và số lượng tài sản cần định giá, ghi rõ tài sản còn mới hay đã qua sử dụng, thời điểm và địa điểm cần định giá, các đặc điểm khác của tài sản có ảnh hưởng đến giá trị của tài sản.

(6) Ghi rõ cơ quan cử người tham gia Hội đồng định giá.

(7) Ghi cụ thể địa điểm tiến hành định giá tài sản.

 

Vui lòng đánh giá!
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn