logo

Mẫu quyết định việc kỷ luật sinh viên

  • Ls. Nguyễn Minh Hải |
  • 24-06-2019 |
  • Biểu mẫu , |
  • 1617 Lượt xem

Mẫu quyết định kỷ luật sinh viên là văn bản do chủ thể có thẩm quyền của trường Đại học, cao đẳng… ban hành đối với sinh viên vi phạm nội quy, quy chế theo quy định của nhà trường. Dưới đây là mẫu để các bạn tham khảo.

Quảng cáo

tai-ve

TRƯỜNG ĐẠI HỌC …
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: ……

Hà Nội, ngày ….. tháng …… năm …………

QUYẾT ĐỊNH

(V/v kỷ luật đối với các sinh viên……)

Căn cứ Quyết định số:../QĐ-………….. về nội quy, quy chế thi cử của học sinh, sinh viên và xử lý vi phạm;

Căn cứ Quyết định số:…/QĐ-ĐH…. Quy định về nội quy, quy chế tổ chức của Trường…………….;

Căn cứ Nội quy, quy chế của nhà trường về hình thức khen thưởng và kỷ luật sinh viên….;

Căn cứ Biên bản kỷ luật đối với các sinh viên vi pham quy chế kỳ thi của trường ngày…./…../….;

Quảng cáo

Căn cứ………………….;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Quyết định kỷ luật đối với các sinh viên có danh sách kèm theo quyết định này đã vi phạm quy chế kỳ thi ………. Do trường……… tổ chức ngày…/…./……

Điều 2: Tất cả các sinh viên có trong danh sách kỷ luật sẽ không được tham gia các kỳ thi tiếp theo do trường tổ chức trong vòng…………

Điều 3: Sinh viên vi phạm sẽ bị hạ bằng tốt nghiệp

Điều 4: Phòng đào tạo, thầy cô chủ nhiệm và tất cả các sinh viên có trách nhiệm tiếp nhận và thi hành quyết định này.

Điều 5: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

–         Như điều 4

–         Phòng đào tạo

–         Lưu VT

BAN GIÁM HIỆU

 

Vui lòng đánh giá!
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn