logo

Mẫu quyết định về việc kỷ luật viên chức

  • Ls. Nguyễn Minh Hải |
  • 24-06-2019 |
  • Biểu mẫu , |
  • 3901 Lượt xem

Mẫu quyết định kỷ luật viên chức là văn bản do chủ thể có thẩm quyền đơn vị, tổ chức ban hành nhằm kỷ luật đối với viên chức khi có hành vi vi phạm nội quy, quy định của đơn vị tổ chức đó. Dưới đây là mẫu để các bạn tham khảo.

Quảng cáo

tai-ve

TRƯỜNG ĐẠI HỌC …
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: ……

Hà Nội, ngày ….. tháng …… năm …………

QUYẾT ĐỊNH

(V/v kỷ luật viên chức……)

Căn cứ Quyết định số:…/QĐ-ĐH…. Quy định về nội quy, quy chế tổ chức của Trường…………….;

Căn cứ Nội quy, quy chế của nhà trường về hình thức khen thưởng và kỷ luật công chức, cán bộ;

Căn cứ Biên bản kỷ luật đối với viên chức vi pham quy chế kỳ thi của trường ngày…./…../….;

Căn cứ………………….;

Quảng cáo

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Quyết định kỷ luật đối với Ông/Bà: ……………………….. – Giảng viên trường Đại học…………..

Điều 2: Ông/Bà:…………… chịu hình thức kỷ luật do vi phạm quy chế thi trường…………. trong quá trình thực hiện giám sát kỳ thi……… do trường……. tổ chức. Cụ thể hành vi tiết lộ đề thi trước khi bắt đầu đến thời gian làm bài.

Điều 3: Hình thức kỷ luật đối với Ông/Bà như sau:……………………………….

Điều 4: Cán bộ xử lý và Ông/Bà:…………………………. có trách nhiệm tiếp nhận và thi hành quyết định này.

Điều 5: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

– Lưu VT

BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG

.

Vui lòng đánh giá!
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn