Mẫu quyết định thanh lý tài sản

  • Ls. Nguyễn Minh Hải |
  • 24-06-2019 |
  • Biểu mẫu , |
  • 681 Lượt xem

Mẫu quyết định thanh lý tài sản là văn bản của ban giám đốc công ty hoặc hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị công ty ban hành với mục đích bán tài sản của công ty khi không còn sử dụng nữa. Dưới đây là mẫu để các bạn tham khảo.

Quảng cáo

tai-ve

CÔNG TY …
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: …… Hà Nội, ngày ….. tháng …… năm …………

QUYẾT ĐỊNH
(Về việc thanh lý tài sản công ty)

– Căn cứ vào Thông tư số …./…../TT-BTC ngày …./…../…. của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

– Căn cứ vào tình hình sản xuất thực tế của công ty.

Quảng cáo

– Căn cứ vào giấy đề nghị thanh lý tài sản số …./ĐN-TLTS ngày…/…/…

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thanh lý các tài sản cố định sau của công ty:

STT Loại tài sản Số hiệu TLTS Nhãn hiệu Năm sản xuất Nước sản xuất Số lượng
1. Máy tính ….        
2. Ô tô ….        
…. ….        

 Điều 2: Ban thanh lý tài sản cố định cùng các phòng ban có tài sản cần thanh lý chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

– Như Điều 2;

– Lưu: HCNS.

GIÁM ĐỐC

 

Vui lòng đánh giá!
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn