logo

Mẫu quyết định tăng lương cho nhân viên

  • Ls. Nguyễn Minh Hải |
  • 28-05-2019 |
  • Biểu mẫu , |
  • 1309 Lượt xem

Mẫu quyết định tăng lương được sử dụng khi xét thấy năng lực và thâm niên làm việc của nhân viên đã đạt được mức độ nào đó hay có thành tích xuất sắc trong công việc thì chắc chắn vấn đề đầu tiên bạn nghĩ đến là tăng lương cho nhân viên đó.Dưới đây là mẫu để các bạn tham khảo.

Quảng cáo

Mẫu 1

CÔNG TY………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————

Số: ……………………..

…………., ngày……… tháng…….. năm……..

QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
Về việc tăng lương cho Nhân viên

TỔNG GIÁM ĐỐC
Công ty …..

– Căn cứ Giấy chứng nhận đầu tư số…………ngày .…. tháng …. năm ….. về việc thành lập Công ty ……………….

– Căn cứ Điều lệ Công ty……………………..
– Căn cứ những đóng góp thực tế của Ông/Bà ……………. đối với sự phát triển của Công ty

      QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Kể từ ngày …….. tháng ……… năm ……., mức lương của Ông/Bà ………… sẽ là: ……….. (Bằng chữ).

Điều 2: Các ông/bà Phòng Nhân sự, Phòng Tài chính Kế toán và Ông/Bà……. căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:

TỔNG GIÁM ĐỐC

Như Điều 2

Lưu HS, HC

     CÔNG TY…………………

Tổng Giám đốc

Mẫu 2

CƠ QUAN……………….

CÔNG TY…………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————
————–

Số: …………/QĐ – ………

………., ngày……tháng…..năm……

QUYẾT ĐỊNH

Quảng cáo

V/v tăng lương……….

Giám đốc điều hành công ty…………….

– Căn cứ quyết định số ……….v/v bổ nhiệm giám đốc điều hành, ngày………….;

– Căn cứ bản chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của giám đốc điều hành số………..

– Căn cứ quy chế lương của công ty.

– Căn cứ hợp đồng lao động số ….., ngày …. tháng …. năm ….;

– Căn cứ những đóng góp thực tế của Ông/Bà ……………. đối với sự phát triển của Công ty

– Xét đề nghị của Trưởng phòng HCNS

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Kể từ ngày …….. tháng ……… năm ……., mức lương của Ông/Bà ………… sẽ là: ……….. (Bằng chữ).

Điều 2: Các ông/bà Phòng Nhân sự, Phòng Tài chính Kế toán và Ông/Bà……. căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:

TỔNG GIÁM ĐỐC

Như Điều 2

Lưu HS, HC

CÔNG TY…………………

Giám đốc điều hành

Vui lòng đánh giá!
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn