Mẫu quyết định cử giám đốc đi công tác mới nhất

  • Ls. Luyện Ngọc Hùng |
  • 18-12-2022 |
  • Biểu mẫu , |
  • 1727 Lượt xem

Mẫu quyết định cử giám đốc đi công tác? Doanh nghiệp có nhu cầu cử người lao động đi công tác dù trong hay ngoài nước, thì việc soạn thảo mẫu Quyết định cử đi công tác sẽ là bước không thể bỏ qua. Mẫu quyết định cử đi công tác cập nhật mới nhất sẽ được Luật Hùng Sơn chúng tôi xin dành riêng trong bài viết này:

Quảng cáo

Đi công tác là gì?

Đi công tác là việc cá nhân trong công ty đi ra khỏi nơi làm việc, trong một khoảng thời gian nhất định, để thực hiện các công việc của công ty có liên quan trực tiếp đến hoạt động chuyên môn cần thiết, theo sự phân công của công ty, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp.

Quyết định cử đi công tác sẽ được lập là văn bản được soạn thảo dựa trên nhu cầu thực tế của công ty, đơn vị, tổ chức hay các phòng ban của đơn vị để thực hiện cử một cán bộ hay nhân viên nào đó có đi thực hiện công việc theo nhiệm vụ chung và dưới sự phân công và được người có thẩm quyền phê duyệt.

Mẫu quyết định cử đi công tác mới nhất

Luật Hùng Sơn xin giới thiệu mẫu quyết định cử đi công tác mới nhất các bạn tham khảo:

Mẫu quyết định cử đi công tác số 1

CÔNG TY …………. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———-o0o——–

Số:…/20…../QĐ …………, ngày … tháng … năm 20……

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cử nhân viên đi công tác

GIÁM ĐỐC CÔNG TY …………………..

– Căn cứ theo Điều lệ hoạt động của Công ty……………………………;

– Căn cứ nhu cầu hoạt động và đề nghị của bộ phận ………………………….

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.  Quyết định cử nhân viên có tên dưới đây đi công tác:

Ông/ Bà ……………………………………………………………………..

Số CMND/CCCD:………………………ngày cấp……………nơi cấp……………….

Chức vụ: ………………………

Điều 2. Thông tin nơi Công tác:

– Đơn vị đến Công tác: Công ty………………………………………

– Địa điểm đến công tác:…………………………………………………

– Thời gian đi công tác: Từ ngày ……./……/20….. đến ngày ……./……/20…..

– Phương tiện đi công tác: …………………………………………………………

– Nhiệm vụ đi công tác: ………………………………………………………..

– Kinh phí đi công tác: Thực hiện theo Quy chế tiền lương và công tác phí của Công ty đã quy định.

Điều 3. Kết thúc thời gian công tác, yêu cầu các Ông/ Bà ………………gửi báo cáo kết quả công tác cho Giám đốc.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Giám đốc công ty ký. Ông/Bà ………………….và bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quảng cáo

 

Nơi nhận:

– Như Điều 4;

– Lưu VP.

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP

GIÁM ĐỐC

(Ký tên và đóng dấu)

2.2 Mẫu quyết định cử đi công tác số 2

CÔNG TY …………. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———-o0o——–

Số:…/20…../QĐ …………, ngày … tháng … năm 20……

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V: cử nhân viên đi công tác

 

GIÁM ĐỐC CÔNG TY …………………..

– Căn cứ theo Điều lệ của Công ty……………………………;

– Căn cứ chức năng quyền hạn của Giám đốc công ty………………………….

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.  Quyết định cử các nhân viên có tên dưới đây đi công tác:

Ông:……………………………………………………………………

Bà: ……………………………………………………………………..

Điều 2. Thông tin nơi Công tác:

– Đơn vị đến Công tác: Công ty………………………………………

– Địa điểm đến công tác:…………………………………………………

– Thời gian đi công tác: ……………………………………………………………

– Phương tiện đi công tác: …………………………………………………………

Điều 2. Các Ông/bà có tên tại Điều 1 được hưởng đầy đủ chính sách công tác phí theo quy chế tài chính của Công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký thi hành. Các Ông/bà và bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

– Như Điều 4;

– Lưu VP.

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP

(Ký tên và đóng dấu)

Hướng dẫn ghi mẫu quyết định cử đi công tác

Luật Hùng Sơn hướng dẫn ghi mẫu quyết định cử đi công tác cơ bản thông tin cụ thể:

Phần góc trái của mẫu văn bản: người lập quyết định ghi rõ địa điểm thời gian lập quyết định cử đi công tác;

Phần mở đầu mẫu, cá nhân thực hiện phải viết tên gọi đầy đủ và chính xác của Công ty và người đứng đầu doanh nghiệp.

Trong phần nội dung của “Điều 1” về quyết định cử nhân viên đi công tác. Điền đầy đủ thông tin những người được cử đi công tác.

Trong phần nội dung của “Điều 2” về thông tin nơi công tác, cá nhân điền đầy đủ các nội dung của quá trình công tác như sau:

  • Mục “Đơn vị đến công tác”: cá nhân thực hiện viết rõ tên thông tin đơn vị doanh nghiệp được cử đi công tác
  • Mục “Địa điểm đến công tác”: cá nhân thực hiện viết rõ ràng chính xác thông tin về địa chỉ của đơn vị mà nhân viên được cử đến làm việc.
  • Mục “Thời gian đi công tác”: cá nhân ghi rõ thông tin công tác từ thời gian nào đến thời gian nào.
  • Mục “Nhiệm vụ công tác”: căn cứ theo nội dung cá nhân được cử đi công tác để điền các nhiệm vụ công tác trong thời gian thực hiện công tác.
  • Mục “Phương tiện đi công tác”: cá nhân viết rõ phương tiện được cung cấp hoặc hỗ trợ sử dụng trong quá trình công tác, có thể là ô tô, xe máy, taxi….

Hy vọng qua bài viết trên sẽ mang đến những thông tin hữu ích Mẫu quyết định cử đi công tác cập nhật mới nhất. Hãy liên hệ ngay đến số Hotline: 1900 6518 của Luật Hùng Sơn khi bạn gặp những khó khăn vướng mắc.

Vui lòng đánh giá!
Ls. Luyện Ngọc Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn