logo

Mẫu Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động mới nhất

  • Ls. Nguyễn Minh Hải |
  • 03-01-2019 |
  • Biểu mẫu , |
  • 1360 Lượt xem

Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động được thực hiện khi bạn cần làm thủ tục nghỉ việc trong doanh nghiệp khi làm thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp hoặc công việc nào đó liên quan.Dưới đây là mẫu để các bạn tham khảo.

Quảng cáo

tai-ve

CÔNG TY CP/TNHH ABCD

____***____

Số: ___/……/QĐ-ABCD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——–o0o——–

……….., ngày  …..  tháng …. năm ………

QUYẾT ĐỊNH

Vv: Chấm dứt hợp đồng lao động

————–

GIÁM ĐỐC/TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CP/TNHH ABCD

Căn cứ Bộ luật lao động 2012 số 10/2012/QH13 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Hợp đồng lao động số…………………………………………………………………………… ;

Căn cứ Quyết định ………………………………………………………………………………………….. ;

Quảng cáo

Căn cứ Quyết định xử lý vi phạm/bản án số của …………………….. , đối với Ông Nguyễn Văn A;

Theo đề nghị của Phòng Tổ chức & Nhân sự.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay chấm dứt hợp đồng lao động với Ông Nguyễn Văn A, là cán bộ/công nhân viên thuộc phòng ……………………………………………………………………………………………………………………… ;

Lý do: (Bị xử lý vi phạm hoặc bị kết án theo quyết định của tòa án, hết thời gian theo Hợp đồng lao động đã ký mà không gia hạn…)……………………………………………………………………………………. ;

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Kể từ ngày …../…../…………

Điều 2: Lương và các khoản phụ cấp (nếu có) của Ông Nguyễn Văn A được chi trả tính đến ngày chấm dứt hợp đồng lao động.

Điều 3: Các Ông (bà) Trưởng phòng Tổ chức & Nhân sự, trưởng các Phòng Ban liên quan và Ông Nguyễn Văn A căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:

–  Cá nhân Ông Nguyễn Văn A;

–  Công đoàn Công ty;

–  Phòng TC & NS;

–  P21 (Đăng tin);

–  Lưu VP, HS

GIÁM ĐỐC/TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN VĂN B

Vui lòng đánh giá!
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn