logo

Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng, trưởng phòng

  • Ls. Nguyễn Minh Hải |
  • 07-11-2018 |
  • Biểu mẫu , |
  • 3599 Lượt xem

Để bổ nhiệm một vị trí trong công việc, các công ty thường sử dụng các mẫu quyết định liên quan như quyết định bổ nhiệm kế toán, Trưởng phòng, hay bổ nhiệm nhân sự và quyết định bổ nhiệm kế toán, Trưởng phòng với một doanh nghiệp rất quan trọng thế nên cần sự đồng ý của ban lãnh đạo công ty và phải có quyết định của giám đốc. Dưới đây là mẫu bổ nhiệm vị kế toán, trưởng phòng cho các bạn tham khảo.

Quảng cáo

CÔNG TY …………….

—————–

Số: ………. – QĐ/CTY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——–o0o——–

…………, ngày ……. tháng……. năm…….

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Bổ nhiệm kế toán trưởng, trưởng phòng
__________________

ĐẠI HỘI ĐÔNG CỔ ĐÔNG/HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CÔNG TY …………………………….

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;

– Căn cứ Điều lệ Công ty ……………………………………………………………………………… ;

– Căn cứ yêu cầu tổ chức của công ty ……………………………………………………………. ;

– Xét trình độ khả năng của Ông/Bà.

QUYẾT ĐỊNH

Quảng cáo

Điều 1: Bổ nhiệm Ông/Bà: ………………………………………………………………………………………….

CMND số: …………………………………………………………………………………………………………………..

Nơi cấp:…………………………………………………. Ngày cấp: ……………………………………………………..

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………………………………………

Giữ chức vụ kế toán trưởng, trưởng phòng………………………………….. công ty phụ trách chuyên môn…………………………………………………………………………………………………….

Điều 2: Ông/Bà………………………………………………. có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm cá nhân trước Hội đồng quản trị về các hoạt động của mình theo quy định của công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

                                   T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

                                Chủ tịch HĐQT

Vui lòng đánh giá!
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn