Mẫu quyết định bổ nhiệm chức vụ mới nhất

  • Ls. Nguyễn Minh Hải |
  • 28-11-2018 |
  • Biểu mẫu , |
  • 788 Lượt xem

Mẫu quyết định bổ nhiệm chức vụ được dùng khi công ty, tổ chức cử ai đó giữ một chức vụ trong bộ máy lãnh đạo hoặc quản lí được bổ nhiệm một chức vụ nào đó.Dưới đây là mẫu để các bạn tham khảo.

Quảng cáo

tai-ve

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc  lập – Tự do – Hạnh phúc

____________

……………….., ngày……..tháng…….năm…….

QUYẾT ĐỊNH

             V/v bổ nhiệm chức vụ    

Giám đốc Công ty TNHH …………………………………………………………………

Quảng cáo

– Căn cứ giấy phép thành lập của UBND Tỉnh/Tp ………………………………

– Căn cứ điều lệ hoạt động của Công ty TNHH …………………………………..

– Xét phẩm chất và năng lực của nhân viên ………………………………………..

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay bổ nhiệm Ông (Bà) …………………………….  giữ chức vụ ………………………….

Kể từ ngày  …………………………………………………………….

Điều 2. Các Ông (Bà) phó giám đốc hành chính, và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

Giám đốc

(Ký và đóng dấu)

Vui lòng đánh giá!
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn