Mẫu phiếu thu chi là gì? Mẫu phiếu thu chi mới nhất

 • Ls. Nguyễn Minh Hải |
 • 05-08-2022 |
 • Biểu mẫu , |
 • 1888 Lượt xem

Mẫu phiếu thu chi? phiếu thu là chứng từ thu tiền mặt khi phát sinh một nghiệp vụ kế toán liên quan đến tiền mặt. Mẫu phiếu thu được ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC và Thông tư 133/2016/TT-BTC. Dưới đây là mẫu phiếu thu tiền mặt để các bạn tham khảo.

Quảng cáo

Phiếu thu là gì, để làm gì?

Phiếu thu tiền mặt? Phiếu thu là loại giấy tờ có giá trị như một mẫu biên nhận thường được thủ quỹ sử dụng làm căn cứ thu tiền, kế toán ghi sổ các khoản thu có liên quan, ghi sổ quỹ.

Mẫu phiếu thu được các đơn vị hay doanh nghiệp sử dụng với mục đích để xác định số tiền mặt hay ngoại tệ được nhập vào quỹ, các khoản tiền Việt Nam hoặc tiền ngoại tệ khi nhập vào quỹ đều phải có Phiếu thu.

Phiếu thu tiền mặt được đóng thành quyển, ghi số của từng quyển, số của từng phiếu thu và được dùng trong 1 năm. Số phiếu thu được đánh liên tục trong 1 kỳ kế toán.

Các nội dung phải có trong phiếu thu

 • Tên và địa chỉ của đơn vị thu tiền.
 • Số quyển, số phiếu.
 • Ngày, tháng, năm lập phiếu.
 • Thông tin về họ, tên và địa chỉ (đơn vị) của người nộp tiền để tiện cho việc tra cứu lại khi cần.
 • Lý do nộp tiền.
 • Số tiền, đơn vị tiền cả bằng chữ và số để tránh sửa chữa.
 • Số lượng chứng từng gốc đã nộp phải được đính kèm phiếu thu.
 • Chữ ký của người nộp, thu tiền.

Các mẫu phiếu thu mới nhất nhất hiện nay

Phiếu thu tiền mặt là một loại biểu mẫu không thể thiếu trong các doanh nghiệp. Hiện nay, các mẫu phiếu thu đều do Bộ Tài chính quy định, các doanh nghiệp không tùy tiện lập.

Mẫu phiếu thu chi theo thông tư 79/2019/TT-BTC

tai-ve

ĐƠN VỊ: …………………………

Mã QHNS:……………………….

Mẫu số: C40-BB
(Ban hành kèm theo Thông tư số 79/2019/TT-BTC ngày 14/11/2019 của Bộ Tài chính)

PHIẾU THU

Ngày ….tháng……năm

Quyển số:……..

Số:……………

Nợ:…………..

Có:……………

Họ tên người nộp tiền: ……………………………………………………………………….

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………

Nội dung: ………………………………………………………………………………………

Số tiền: ……………………………………………………………………………….(loại tiền)

(Viết bằng chữ): ……………………………………………………………………………….

Kèm theo: ………………………………………………………………………………………

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đóng dấu)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

NGƯỜI LẬP
(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền: – Bằng số: ……………………………………………………………….

                                – Bằng chữ: ……………………………………………………………..

NGƯỜI NỘP
(Ký, họ tên)
Ngày….tháng…..năm……
THỦ QUỸ
(Ký, họ tên)

+ Tỷ giá ngoại tệ: ………………………………………………………………………….

+ Số tiền quy đổi: ………………………………………………………………………….

Mẫu phiếu thu tiền theo thông tư số 132/2018/TT-BTC

tai-ve

Đơn vị:……………….

Địa chỉ:…………..

Mẫu số 01 – TT

(Ban hành theo Thông tư số 132/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính)

PHIẾU THU

Ngày ….tháng……năm

Quyển số:……..

Số:…….

Họ và tên người nộp tiền:………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………

Lý do nộp:……………………………………………………………………………………………………..

Số tiền:………………………….(Viết bằng chữ):………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………..

Kèm theo:……………………………………………………………Chứng từ gốc:

Ngày …..tháng …..năm ……

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Người nộp tiền

(Ký, họ tên)

Thủ quỹ

(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ):…………………………………………………………………..

Mẫu phiếu thu tiền mặt theo thông tư 107/2017/TT-BTC

tai-ve

Đơn vị: …………………….

Mã QHNS: ………………..

Mu số: C40-BB

(Ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính)

PHIẾU THU

Ngày…..tháng ……năm………

Số: ……………..

Quyển số: ……..
Nợ: …………….

Có: …………….

Họ và tên người nộp tiền:……………………………..

Địa chỉ:…………………………………………

Nội dung:………………………..

Số tiền: …………………….(loại tiền)…………………

Quảng cáo

(viết bằng chữ):……………………………..

Kèm theo:

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
(Ký, họ tên, đóng dấu)
KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)
NGƯỜI LẬP
(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền: …………………

– Bằng số:…………………..

– Bằng chữ:…………………………..

NGƯỜI NỘP 
(Ký, họ tên)
Ngày …..tháng……năm …..
THỦ QUỸ
(Ký, họ tên)

+ Tỷ giá ngoại tệ:………………

+ Số tiền quy đổi:……………………

Mẫu phiếu thu theo thông tư số 133/2016/TT-BTC

tai-ve

Đơn vị: …………………..

Địa chỉ: ………………….

Mẫu số 01 – TT
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

PHIẾU THU

Ngày…..tháng…….năm….

Quyển số: ………………..

Số: ………………………….

Nợ: …………………………

Có: …………………………

Họ và tên người nộp tiền:………………………………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Lý do nộp:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Số tiền:…………………………………….. (Viết bằng chữ):…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Kèm theo:……………………………………….. Chứng từ gốc:

Ngày….tháng….năm…

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Người nộp tiền
(Ký, họ tên)
Người lập phiếu
(Ký, họ tên)
Thủ quỹ
(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ):…………………………………………………………………………………..

+ Tỷ giá ngoại tệ:……………………………………………………………………………………………………………

+ Số tiền quy đổi:……………………………………………………………………………………………………………

(Liên gửi ra ngoài phải đóng dấu)

Mẫu phiếu thu theo thông tư số 200/2014/TT-BTC

tai-ve

Đơn vị: …………………..

Địa chỉ: ………………….

Mẫu số 01 – TT
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

PHIẾU THU

Ngày…..tháng…….năm….

Quyển số: ………………..

Số: ………………………….

Nợ: …………………………

Có: …………………………

Họ và tên người nộp tiền:……………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………

Lý do nộp:…………………………………………………………………………………………………………..

Số tiền:……………………………….(Viết bằng chữ):………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………….

Kèm theo:……………………………………………………………Chứng từ gốc:

Ngày….tháng….năm…

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Người nộp tiền
(Ký, họ tên)
Người lập phiếu
(Ký, họ tên)
Thủ quỹ
(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ):…………………………………………………………………………….

+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng bạc, đá quý):………………………………………………………………………….

+ Số tiền quy đổi:…………………………………………………………………………………………………….

(Liên gửi ra ngoài phải đóng dấu)

Những điều cần chú ý khi lập mẫu phiếu thu

 • Nếu lập phiếu thu để chi ngoại tệ, người lập cần phải ghi rõ tỷ giá và đơn giá tại thời điểm nhập quỹ.
 • Doanh nghiệp phải đóng dấu liên phiếu thu và giao cho người nộp tiền.
 • Doanh nghiệp vừa và nhỏ, hoặc là doanh nghiệp siêu nhỏ cũng có thể dùng chung mẫu phiếu thu được ban hành kèm theo Thông tư 200.
 • Các mẫu phiếu thu hiện có bán quyển in sẵn.
5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn