logo

Mẫu phiếu đánh giá xếp loại Đảng viên mới nhất

  • Ls. Nguyễn Minh Hải |
  • 03-01-2019 |
  • Biểu mẫu , |
  • 3103 Lượt xem

Mẫu phiếu phân tích chất lượng và đánh giá xếp loại Đảng viên là biểu mẫu được lập ra để đánh giá, xếp loại chất lượng Đảng viên. Biểu mẫu đánh giá xếp loại Đảng viên được ban hành kèm theo hướng dẫn số 16-HD/BTCTW do Ban Tổ chức Trung ương ban hành. Mẫu phiếu nêu rõ thông tin chủ thể tham gia đánh giá xếp loại, tiêu chí phân loại, và cấp độ thực hiện. Dưới đây là mẫu để các bạn tham khảo.

Quảng cáo

tai-ve

Mẫu 05-HD KĐ.ĐG 2018

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…….., ngày…… tháng…… năm……

PHIẾU PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG VÀ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI ĐẢNG VIÊN

– Chủ thể tham gia đánh giá, xếp loại: …

– Họ và tên đảng viên …Sinh hoạt tại chi bộ…

– Chức vụ công tác:

Quảng cáo

+ Đảng: …

+ Chính quyền, chuyên môn: …

+ Đoàn thể: …

TT TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ[5] CẤP ĐỘ THỰC HIỆN
Xuất sắc Tốt Trung bình Kém

I

Về chính trị tư tưởng; đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc

1

Tư tưởng chính trị

2

Đạo đức, lối sống

3

Ý thức tổ chức kỷ luật 

4

Tác phong, lề lối làm việc

5

Kết quả phòng, chống các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

II

Về kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

1

Việc thực hiện chức trách, quyền hạn  theo quy định …

2

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiêm vụ được giao trong năm (lượng hóa bằng sản phẩm cụ thể)…

III

Kết quả thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm.

IV

Kết quả khắc phục những hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước

V

Kết quả đánh giá, xếp loại các tổ chức, cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi lãnh đạo, quản lý trực tiếp; kết quả đánh giá tín nhiệm định kỳ (nếu có).

VI

Kết quả kiểm điểm theo gợi ý (nếu có)

Nhận xét chung: …

Đề nghị xếp loại mức chất lượng: …….

(“Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, “Hoàn thành nhiệm vụ”, “Không hoàn thành nhiệm vụ”).

Đại diện lãnh đạo ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)

Vui lòng đánh giá!
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn