logo

Mẫu phiếu đảng viên được sử dụng nhiều nhất

  • Ls. Nguyễn Minh Hải |
  • 10-06-2023 |
  • Biểu mẫu , |
  • 4375 Lượt xem

mẫu phiếu đảng viênmẫu phiếu đảng viênMẫu phiếu đảng viên 2021, phiếu đảng viên, mẫu phiếu đảng viên, mẫu phiếu đảng viên 2020, phiếu đaảng viên, maẫu phiếu đảng viên, phiếu đảng viên mẫu, mẫu khai phiếu đảng viên, mẫu phiếu đảng viên năm 2021, cách viết phiếu đảng viên 2020, mẫu viết phiếu đảng viên, phieu dang vien, mẫu phiếu đảng viên mới nhất.

Quảng cáo

Mẫu phiếu đảng viên? Mẫu phiếu Đảng viên gồm kê khai nhiều thông tin về hoàn cảnh kinh tế của gia đình, đặc điểm lịch sử bản thân, quá trình hoạt động, công tác…nhiều thông tin cơ bản về người được kết nạp vào đảng.Dưới đây là mẫu để các bạn tham khảo.


tai-ve

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG BỘ TỈNH

(tương đương)……..

SỐ LÝ LỊCH
ĐẢNG BỘ HUYỆN

(tương đương)…….

SỐ THỂ ĐẢNG VIÊN
ĐẢNG BỘ, CHI BỘ

CƠ SỞ……….

ĐẢNG BỘ BỘ

PHẬN…………..

CHI BỘ…………

PHIẾU

ĐẢNG VIÊN

Ảnh

(3×4)

01) Họ và tên khai sinh:…………………………………………….. 02) Năm, nữ………

03) Họ và tên đang dung…………………………………………… 04) Sinh ngày…/…/

05) Nơi sinh:………………………………………………………………………………………….

06) Quê quán:………………………………………………………………………………………..

07) Nơi đang ký hộ khẩu:…………………………………………………………………………

Nơi tạm trú hiện nay:……………………………………………………………………………….

08) Dân tộc:……………………. 09) Tôn giáo……………………………………………..

10) Thành phần gia đình:………………………………………………………………………….

11) Nghề nghiệp của bản thân khi vào Đảng…………………………………………………

12) Công việc chính đang làm:………………………………………………………………….

13) Ngày vào Đảng:…/…/….Tại Chi bộ:…………………………………………………….

Người giới thiệu thứ 1:…………………………………………………………………………….

chức vụ, đơn vị………………………………………………………………………………………

Người giới thiệu thứ 2:…………………………………………………………………………….

chức vụ, đon vị………………………………………………………………………………………

Ngày chính thức:…/…/….Tại Chi bộ:…………………………………………………………

14) Ngày được tuyển dụng làm cán bộ, công chức:…/…/……………………………….

Cơ quan tuyển dung:……………………………………………………………………………….

15) Ngày vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh:……../……../……….

16) Tham gia các tổ chức xã hội khác:……………………………..

17) Ngày nhập ngũ:…./…./….

Ngày xuất ngũ, chuyển ngành …/…/….

18) Trình độ học vấn:

– Học vấn phổ thông:………… – Chuyên môn nghiệp vụ……..

– Lý luận chính trị:…………… – Ngoại ngữ:…………………………………………………

– Học vị:…………………….. – Học hàm:……………………………………………………

19) Tình trạng sức khoẻ bản thân:………- Thương binh loại…

20) Số chứng minh ND:……………………………………………………………………………

– Gia đình liệt sỹ:                 – Gia đình có công với CM:

21) Được miễn công tác và SHĐ ngày…/…/….

22) TÓM TẮT QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ CÔNG TÁC

Từ tháng, năm đến tháng, năm Làm gì, chức vụ, đơn vị công tác

(Đảng, chính quyền, đoàn thể, kinh tế, văn hoá, xã hội…)

23) ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VỀ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ, LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ, NGOẠI NGỮ

Tên trường Ngành học hoặc tên lớp học Từ tháng/năm đến tháng/

năm

Hình thức học Văn bằng, chứng chỉ, trình độ gì

24) Khen thưởng: (Huân chương, huy chương, bằng khen)

…………………………………………………………………………………………………….………………….

…………………………………………………………………………………………………….………………….

…………………………………………………………………………………………………….………………….

Quảng cáo

25) Đã được tặng Huy hiệu Đảng: 30 năm        40 năm        50 năm

…………………………………………………………………………………………………….60 năm          70 năm         80 năm

26) Danh hiệu được phong (chiến sĩ thi đua; anh hùng “LL vũ trang, lao động”; nhà giáo, nghệ sĩ, thầy thuốc “ nhân dân, ưu tú”)

…………………………………………………………………………………………………….………………….

27) Kỷ luật (đảng, chính quyền, pháp luật):

…………………………………………………………………………………………………….………………….

…………………………………………………………………………………………………….………………….

28) ĐẶC ĐIỂM LỊCH SỬ BẢN THÂN

a) Được kết nạp lại vào Đảng:

– Ngày vào Đảng lần 2:…../…./….Tại Chi bộ:……………………………………….………………….

Người giới thiệu 1:……………….. Chức vụ, đơn vị:…………..………………….………………….

Người giới thiệu 2:………………..Chức vụ, đơn vị:…………..………………….………………….

– Ngày chính thức lần 2:…./…/…. Tại Chi bộ:…………………..………………….………………….

b) Ngày được khôi phục đảng tịch:…/…/………………………….………………….………………….

Tại Chi bộ:…………….. ………………….……………………………………………………….

c) Bị bắt, bị tù (ngày, tháng, năm; chính quyền nào xử lý; hình thức xử lý, nơi thi hành án…):………………………………………………………………..

d) Bản thân có làm việc trong chế độ cũ (ngày, tháng, năm; chức vụ; nơi làm việc…)…………………………………………………………………………………….

29) QUAN HỆ VỚI NƯỚC NGOÀI 

a) Đã đi nước ngoài (nước nào, lý do, thời gian ra nước ngoài…) ….

…………………………………………………………………………………………………………………….….………………….

………………………………………………………………………………………………………………………..………………….

b) Tham gia hoặc có quan hệ với các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội nào ở nước ngoài: ……………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….………………….………………….

………………………………………………………………………………………………………………………..………………….

c) Có người thân ở nước ngoài (tên người, quan hệ gì, ở nước nào?) ……………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….….………………….

………………………………………………………………………………………………………………………..………………….

30) QUAN HỆ GIA ĐÌNH

Cha, mẹ đẻ; Cha, mẹ vợ (chồng); vợ (chồng); các con; anh chị em ruột

Quan hệ HỌ VÀ TÊN Năm sinh Quê quán, nơi ở hiện nay (trong, ngoài nước), nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác

31) HOÀN CẢNH KINH TẾ CỦA BẢN THÂN VÀ GIA ĐÌNH

– Tổng thu nhập của hộ gia đình (trong 1 năm):…………………….………… đồng, bình quân 1 người/hộ:………….. đồng

– Nhà ở: + Được cấp, được thuê, loại nhà………………………….………, tổng   diện tích sử dung……………….. m2

+ Nhà tự mua, tự xây, loại nhà…………………………….………., tổng diện tích sử dụng………………m2

– Đất ở:  +  Đất được cấp:………m2   +  Đất tự mua:……m2

– Hoạt động kinh tế:…………………………………………..

Diện tích đất kinh doanh trang trại………ha. Số lao động thuê mướn………….. người.

Những tài sản có gia trị (50 triệu đồng trở lên): Tài sản:………..………………….

Giá trị………………đồng……………………………………….………………….………………….

…………..,ngày…..tháng……năm………

NGƯỜI KHAI

Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật

ngàytháng…năm…

(Ký ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA CHI UỶ CHI BỘ ……………………

…………………

Ngày…tháng…năm…

(chức vụ, ghi ký rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA CẤP UỶ CƠ SỞ

(Chức vụ, ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

Vui lòng đánh giá!
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn