Mẫu phiếu đăng ký đi học

  • Ls. Nguyễn Minh Hải |
  • 07-12-2018 |
  • Biểu mẫu , |
  • 684 Lượt xem

Mẫu phiếu đăng ký đi học là mẫu phiếu được lập ra để đăng ký đi học.Dưới đây là mẫu để các bạn tham khảo.

Quảng cáo

tai-ve

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC …………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————–

…………….., ngày…tháng…năm…

PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐI HỌC

Kính gửi: – Ban Giám hiệu

– (Lãnh đạo đơn vị)

Tôi tên:………………………………………………………………………………………………………………………………….

Sinh ngày:…..…….…….. …………………………MSVC………………………………………………………..

Hiện là…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Đang làm việc tại: (bộ môn, khoa)……………………………………………………………………………………………

Đã được Trường cử đi dự tuyển………………………………………………………………………………………………..

Tại quyết định số……………ngày….tháng…năm…

Nay tôi đã trúng tuyển theo……(thông báo, thư mời, giấy triệu tập….) đính kèm; qua đó, tôi chính thức đăng ký đi học như sau:

Quảng cáo

1. Cơ sở đào tạo………….quốc gia …………………………………………………………………………………………

Ngành học……………………………………………………………………………………………………………………………..

Chuyên ngành ……………………………………………………………………………………………………………………….

2.Bậc học:…………… Thời gian học từ……….đến……………………………………………………

3. Nguồn kinh phí…………………………………………………………………………………………………………………..

Tôi xin cam đoan mọi lời khai trên đây là trung thực, chính xác và xin chịu trách nhiệm về nội dung đã kê khai.

Người đăng ký

(Ký và ghi rõ họ tên)

V. Ý kiến của đơn vị trực tiếp quản lý:

Nhất trí cử anh (chị) ………..là…(chức danh)….. của……………………………. thuộc…………………………………..

Đi học ………….. chuyên ngành……………………tại……………………………………………………………………….

Trong thời gian học từ …………..đến…………trong nguồn kinh phí……..

Thủ trưởng đơn vị

(Ký và ghi rõ họ tên)

Vui lòng đánh giá!
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn