logo

Mẫu phiếu chi

  • Ls. Nguyễn Minh Hải |
  • 04-01-2019 |
  • Biểu mẫu , |
  • 1032 Lượt xem

Mẫu phiếu chi là một trong những mẫu phiếu được sử dụng thường xuyên nhất trong công việc thường ngày của một nhân viên kế toán. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 200 và Thông tư 133 của Bộ Tài chính, mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Quảng cáo

tai-ve

Mẫu 1: Phiếu chi ban hành kèm theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Đơn vị: ……………………….

Địa chỉ: ………………………

Mẫu số 02 – TT
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

PHIẾU CHI

Ngày….tháng….năm…..

Quyển số: ………………..

Số: ………………………….

Nợ: …………………………

Có: …………………………

Họ và tên người nhận tiền:…………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………………

Lý do chi:…………………………………………………………………………………………………………………..

Số tiền:……………………………….. (Viết bằng chữ):……………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Kèm theo: ……………………………………………………… Chứng từ gốc:

Ngày….tháng….năm….
Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Thủ quỹ
(Ký, họ tên)
Người lập phiếu
(Ký, họ tên)
Người nhận tiền
(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ):……………………………………………………………………………….

+ Tỷ giá ngoại tệ:………………………………………………………………………………………………………..

+ Số tiền quy đổi:………………………………………………………………………………………………………..

(Liên gửi ra ngoài phải đóng dấu) Mẫu 2: Phiếu chi ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Đơn vị:……………….

Địa chỉ:.3……………..

Mẫu số 02 – TT

(Ban hành theo Thông tư số: 200/2014/TT-BTC

ngày 24/12/2014 của BTC)

PHIẾU CHI

Ngày …… tháng …… năm …….

Quyển số:……………..
Số:……………………….Nợ:……………………….
Có:……………………….

Họ, tên người nhận tiền: ………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………………

Lý do chi: ………………………………………………………………………………………………………………..

Số tiền: ………………………………………….  (Viết bằng chữ): …………………………………………….

Quảng cáo

Kèm theo: ………………………………………………………………………………………….. chứng từ gốc.

 Ngày ……tháng ……năm …..

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Thủ quỹ

(Ký, họ tên)

Người lập phiếu

(Ký, họ tên)

Người nhận tiền

(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ):…………………………………………………………………………..

+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng bạc, đá quý):………………………………………………………………………..

+ Số tiền quy đổi:……………………………………………………………………………………………………..

(Liên gửi ra ngoài phải đóng dấu)

Mẫu 3: Phiếu chi ban hành kèm theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC

Đơn vi:………..

Bộ phận:……….

Mẫu số: 02 – TT

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC

Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

PHIẾU CHI

Ngày ….. tháng ….. năm …..

Quyển số: …………..

Số: …………………….

Nợ: ……………………

Có: …………………….

Họ và tên người nhận tiền: …………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………..

Lý do chi: …………………………………………………………………………………………………………….

Số tiền: ………………………………………  (viết bằng chữ): ……………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Kèm theo:……………………………………………………………………………………….. chứng từ gốc.

Ngày …….. tháng ………. năm ……….

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Thủ quỹ

(Ký, họ tên)

Người lập phiếu

(Ký, họ tên)

Người nhận tiền

(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): ……………………………………………………………………..

+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng, bạc, đá quý): …………………………………………………………………..

+ Số tiền quy đổi: …………………………………………………………………………………………………

Vui lòng đánh giá!
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn