Mẫu hợp đồng thuê quầy bán hàng

 • Ls. Luyện Ngọc Hùng |
 • 14-02-2023 |
 • Biểu mẫu , |
 • 1962 Lượt xem

Hợp đồng thuê quầy bán hàng được lập ra để ghi nhận việc thuê giữa bên thuê và bên cho thuê quầy bán hàng. Để biết thêm chi tiết, cụ thể nội dung của hợp đồng, mời bạn đọc tham khảo và tải về tại đây.

Quảng cáo

tai-ve

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———–0o0———-

…., ngày…tháng….năm….

HỢP ĐỒNG THUÊ QUẦY

(Số:………/HĐTQ -……….)

Căn cứ Bộ luật dân sự 2015;

Căn cứ…….;

Căn cứ nhu cầu và khả năng thực tế của các bên;

Hôm nay ngày…/…/…. Chúng tôi gồm các bên sau:

Bên thuê (Bên A):

Họ và tên:

Ngày sinh:

CMND/CCCD số:…………………….. Ngày cấp:…………….. Nơi cấp:………

Hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện nay:

Số điện thoại liên hệ:

Bên cho thuê (Bên B):

Họ và tên:

Ngày sinh:

CMND/CCCD số:…………………….. Ngày cấp:…………….. Nơi cấp:………

Hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện nay:

Số điện thoại liên hệ:

Sau khi bàn bạc và thống nhất chúng tôi cùng thỏa thuận ký kết bản hợp đồng thuê quầy với các nội dung và điều khoản sau:

Điều 1: Đối tượng của hợp đồng.

Bên B đồng ý cho bên A thuê quầy với mục đích để kinh doanh, buôn bán các mặt hàng thực phẩm sạch tại số:…đường….phường….quận….

Thông tin quầy:

 • Diện tích quầy: …………..m2
 • Số tầng:……………………..tầng
 • Đồ có sẵn ở quầy:……………..
 • ……..

Điều 2: Thời gian thực hiện hợp đồng

Quảng cáo

Vào ngày…/…/…. bên B sẽ tiến hành bàn giao quầy hàng và bên A phải có mặt để nhận bàn giao.

Tức là thời gian cho sẽ bắt đầu từ ngày…./…/…. đến khi hết hạn hợp đồng.

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của các bên

Quyền và nghĩa vụ của bên A:

 • Bên A có quyền yêu cầu bên B phải thực hiện việc giao quầy hàng đúng thời gian, đúng hiện trạng quầy như ban đầu hai bên đã thống nhất.
 • Bên A quyền yêu cầu bên B sữa chữa, thay đổi một số vật dụng trong quầy đã hư hỏng hoặc không sử dụng được.
 • Bên A có nghĩa vụ bảo quản các vật dụng, sử dụng và giữ gìn vệ sinh quầy hàng sạch sẽ.
 • Bên A phải đảm bảo việc kinh doanh của mình là hợp pháp, có đầy đủ giấy phép kinh doanh và các mặt hàng đủ tiêu chuẩn đã được kiểm định.
 • Bên A phải hoàn tất việc thanh toán cho bên B số tiền cọc và tiền thuê quầy hàng tháng đúng hạn nếu chậm phải báo trước cho bên B và được bên B đồng ý.

Quyền và nghĩa vụ của bên B:

 • Bên B có quyền kiểm tra, nhắc nhở, yêu cầu bên A sử dụng đúng mục đích như đã thỏa thuận trong hợp đồng.
 • Bên B có quyền nhận đủ các khoản chi phí theo quy định của hợp đồng.
 • Bên B có nghĩa vụ đảm bảo quầy sẽ không có tranh chấp với bên thứ 3 trong quá trình bên A thuê quầy.
 • Bên B có nghĩa vụ sữa chữa, thay đổi vật dụng ở quầy nếu bị hư hỏng trước khi bên A sử dụng.
 • Bên B có nghĩa vụ hỗ trợ và cung cấp các thông tin chính xác cho bên A để hoàn tất các thủ tục kinh doanh hợp pháp với cơ quan.

Điều 4: Chi phí và phương thức thanh toán

Chi phí:

Tiền thuê hàng tháng:……VNĐ/tháng. ( Số tiền bằng chữ:………..)

Tiền cọc:…..VNĐ. ( Số tiền bằng chữ:……………………………..)

Phương thức thanh toán:

Bên A sẽ tiến hành thanh toán cho bên B bằng hình thức trả tiền mặt hoặc chuyển khoản đều được nhưng phải thông báo cho bên B.

Trong trường hợp chuyển khoản thì sẽ chuyển vào:

 • Tên chủ tài khoản:
 • Số tài khoản :
 • Tại ngân hàng:

Bên A thanh toán tiền thuê cho bên B 02 tháng/ lần.

Điều 5: Phạt vi phạm

– Các bên sẽ có trách nhiệm giao và nhận quầy theo đúng thời gian đã thỏa thuận. Trong trường hợp bên A hoặc bên B không giao, nhận quầy đúng thời gian sẽ phải báo cho bên còn lại về việc thay đổi thời gian sang hôm khác nhưng phải được sự đồng ý của bên đó. Nếu tự ý không nhận quầy đúng thời gian sẽ bị phạt vi phạm tương đương với số ngày chậm:…..VNĐ/ngày.

– Trong quá trình thuê, nếu bên A sử dụng việc thuê không đúng mục đích hoặc cố ý phá hoại tài trong quầy sẽ phải bồi thường cho bên B tương ứng với thiệt hại mà bên B phải chịu.

– Bên A hoặc bên B không được hủy hợp đồng mà không được sự đồng ý của bên còn lại. Nếu tự ý hủy hợp đồng thì một trong các bên sẽ phải chịu mức chi phí sau:

 • Bên A vẫn phải thanh toán số tiền đã thuê đồng thời phải chịu thêm mức bồi thường mà bên B bị ảnh hưởng và không được trả lại cọc.
 • Bên B phải chi trả lại tiền thuê trong tháng hủy hợp đồng mà bên A đã đóng, trả lại số tiền cọc và bồi thường mức thiệt hại mà bên B phải chịu.

Điều 6: Giải quyết tranh chấp

Các bên phải tuân thủ thực hiện đúng các điều khoản của hợp đồng. Một trong các bên vi phạm sẽ bị phạt và bồi thường như điều 05 quy định về điều khoản phạt vi phạm.

Mọi tranh chấp phát sinh ban đầu sẽ được các bên thương lượng, hòa giải. Nếu hai bên không thể hòa giải được thì một trong các bên có quyền yêu cầu Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết. Bên nào có lỗi hay vi phạm trong quá trình thực hiện hợp đồng sẽ phải chịu trách nhiệm và chịu mức chi phí liên quan cũng như bồi thường thiệt hại mà bên còn lại phải gánh chịu.

Điều 7: Chấm dứt hợp đồng.

Hợp đồng sẽ chấm dứt vào ngày…./…./….. khi bên A và bên B đã hết thời hạn thuê quầy trong thời hạn là 02 năm,kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Trong trường hợp bất khả kháng mà một trong các bên không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng thì có thể thỏa thuận chấm dứt hợp đồng trược thời hạn.

Ngoài ra, khi hết hạn hợp đồng nếu bên A có nhu cầu thuê quầy để tiếp tục việc kinh doanh thì có thể thương lượng bên B để gia hạn hợp đồng.

Điều 8: Hiệu lực của hợp đồng

-Hợp đồng sẽ phát sinh hiệu lực kể từ ngày hai bên ký kết hợp đồng cho thuê quầy. Tức là ngày…/…/…. Đên ngày…/…./….

-Hợp đồng sẽ gồm 04 trang, được lập thành 02 bản mỗi bên sẽ giữ  một bản. Các bản hợp đồng sẽ có giá trị như nhau.

-Sau khi đã thỏa thuận, thống nhất các điều khoản của Hợp đồng thuê phòng thí nghiệm các bên sẽ tiến hành việc ký tên xác nhận dưới đây.

Đại diện bên A
(Ký và ghi rõ họ tên)
Đại diện bên B
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Vui lòng đánh giá!
Ls. Luyện Ngọc Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn