logo

Mẫu hợp đồng thuê KOLs Mới Nhất 2023

  • Ls. Nguyễn Minh Hải |
  • 31-05-2023 |
  • Biểu mẫu , |
  • 5650 Lượt xem

Mẫu hợp đồng thuê KOLs là thứ không thể thiếu khi mà  dịch vụ marketing online hay còn gọi là tiếp thị trực tuyến đang ngày càng phát triển.

Hợp đồng thuê KOLs là gì?

Mẫu hợp đồng thuê KOLs hay hợp đồng hợp tác quảng cáo, hoặc hợp đồng hợp tác truyền thông là một dạng của hợp đồng dịch vụ, xác lập trên sự thỏa thuận giữa các bên và đối tượng chính là công việc hướng tới giới thiệu sản phẩm, truyền tải thông tin sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đến người tiêu dùng.

Bên sử dụng dịch vụ là những công ty, doanh nghiệp hay cá nhân có nhu cầu cần quảng bá sản phẩm, dịch vụ của mình tới đông đảo người tiêu dùng.

Bên cung ứng dịch vụ có thể là các công ty quảng cáo hoặc công ty truyền thông hoặc một cá nhân có khả năng thực hiện được công việc quảng cáo/ truyền thông. Thường cá nhân đó sẽ là người nổi tiếng (KOL), có thương hiệu cá nhân và sức ảnh hưởng trong công chúng, từ đó tạo được hiệu ứng quảng bá sản phẩm mạnh mẽ đến người tiêu dùng.

Mẫu hợp đồng thuê KOLs dùng nhiều nhất

tai-ve

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———-o0o———–

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ QUẢNG CÁO

Số………/2019/HĐHTKD

Căn cứ Bộ Luật Dân sự 2015;

Căn cứ Luật Thương mại 2005;

Căn cứ Luật Quảng cáo 2012;

Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai bên:

Hôm nay, ngày ……. tháng ……. năm ………., tại ………………… Chúng tôi gồm có:

BÊN A:

Ông/bà: …………………………………. Sinh năm: ……………..

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: …………………… do ……………………….. cấp ngày ……………….

Hộ khẩu thường trú tại: ……………………………………………………………………………………………

BÊN B:

Ông/bà: …………………………………. Sinh năm: ……………..

CMND/CCCD số: …………………… do …………………………………… cấp ngày …………………….

Hộ khẩu thường trú tại: ……………………………………………………………………………………………

Website: ………………………………………………………………………………………………………………………..

Sau khi bàn bạc, thỏa thuận các bên thống nhất các nội dung sau:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG CỦA HỢP ĐỒNG.

Bên A thuê Bên B hạng mục sau:

– Bên A chịu trách nhiệm đưa ý tưởng kịch bản và các thông tin về sản phẩm …………… cần quảng cáo cho bên B.

– Bên B chịu trách nhiệm đưa thông tin review sản phẩm của bên A dưới hình thức tranh ảnh và video và đăng sản phẩm đã sản xuất trên kênh fanpage cá nhân của Bên B ở địa chỉ: ……………………………………………………

ĐIỀU 2: GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG

2.1 Giá trị hợp đồng

Chi phí cho việc thực hiện nội dung công việc nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là: …………………. VNĐ (Bằng chữ: ……………………….. đồng chẵn).

2.2. Phương thích thanh toán

Bên A sẽ thanh toán cho Bên B bằng phương thức chuyển khoản theo thông tin bên dưới và chia làm hai đợt:

– Đợt 1: Bên A thanh toán trước …….% giá trị hợp đồng ngay sau khi 2 bên ký kết hợp đồng.

– Đợt 2: Bên A thanh toán ……..% còn lại trong vòng ……… ngày làm việc sau khi bên B đăng tải thành công sản phẩm review lên trang fanpage cá nhân.

Thông tin tài khoản:

STK: ………………………….…….………….

Chủ tài khoản:………………..………………..

Ngân hàng: ……………….…………………..

ĐIỀU 3: THỜI HẠN CỦA HỢP ĐỒNG

Hợp đồng có hiệu lực kể từ thời điểm hai bên ký hợp đồng cho đến ngày ………………….

Trong thời hạn hợp đồng, bên B phải đăng tải và cho hiển thị hình ảnh và video review sản phẩm của bên A trên fanpage cá nhân của Bên B. Trong mọi trường hợp Bên B không được xóa bài review sản phẩm của Bên A, trừ trường hợp bên A hoặc sản phẩm của bên A vi phạm pháp luật hay quy định khác.

ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN A

Trách nhiệm của Bên A.
– Thanh toán đúng thời hạn và đầy đủ giá trị Hợp đồng theo Điều 2 của Hợp đồng này.

– Cung cấp thông tin trung thực, chính xác về thông tin của sản phẩm và chịu trách nhiệm về các thông tin do mình cung cấp cho bên B. Nếu có bất kỳ thông tin sai lệch nào làm ảnh hưởng trực tiếp đến bên B thì phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

– Nếu có tranh chấp về nhãn hiệu, bản quyền… sản phẩm của bên A thì bên A phải hoàn toàn tự chịu trách nhiệm.

– Kịp thời thông báo những thay đổi trong nội dung sản phẩm, trong những bài review cho bên B. Nếu vi phạm thì bên B không chịu trách nhiệm.

– Bồi thường thiệt hại cho Bên B nếu vi phạm các thỏa thuận trong Hợp đồng.

Quyền của Bên A.
– Có quyền sở hữu hình ảnh và video review sản phẩm mà bên B đã sản xuất cho Bên A bao gồm việc đăng lại trên trang fanpage cá nhân của Bên A.

– Có quyền kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng của bên B theo các thỏa thuận đã ký kết.

– Có quyền yêu cầu bên B báo cáo tiến độ thực hiện nội dung thỏa thuận đã ký kết.

– Có quyền yêu cầu Bên B bồi thường thiệt hại nếu bên B vi phạm thỏa thuận của hợp đồng.

ĐIỀU 5: QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN B

Trách nhiệm của Bên B.

– Đảm bảo việc đưa sản phẩm cho bên A trước ngày ………………….

– Không sử dụng hình ảnh và video review sản phẩm thuộc quyền sở hữu của Bên A khi chưa được Bên A đồng ý bằng văn bản.

– Bên B cam kết không xóa bài viết review trên fanpage cá nhân trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng. (Trừ trường hợp bất khả kháng do sản phẩm hoặc bên A có hành vi vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng tới hình ảnh và tên tuổi của bên B).

– Bồi thường thiệt hại cho Bên A nếu vi phạm các thỏa thuận trong Hợp đồng.

– Báo cáo cho bên A tiến độ công việc mà bên B đang thực hiện.

Quyền của Bên B.

– Yêu cầu Bên A thanh toán đúng hạn theo quy định tại Điều 2 Hợp đồng.

– Được nhận chi phí sử dụng hình ảnh mà Bên A đã sử dụng đăng trên fanpage cá nhân của Bên A với mức phí thỏa thuận cố định nêu trên.

– Yêu cầu bên A cung cấp đầy đủ giấy tờ pháp lý của sản phẩm trước khi thực hiện sản xuất hình ảnh, video review. Nếu nội dung của bên A yêu cầu vi phạm pháp luật hoặc thông tin về sản phẩm vi phạm bản quyền, nhãn hiệu… thì bên B được quyền từ chối thực hiện theo thỏa thuận.

– Được bên A hỗ trợ về truyền thông và cùng khắc phục những scandal liên quan tới sản phẩm hoặc Công ty gây ảnh hưởng đến hình ảnh và danh dự của cả 2 bên (nếu có).

ĐIỀU 6: PHẠT HỢP ĐỒNG

Bên A: Không thực hiện thanh toán đúng hạn cho bên B như cam kết sẽ phải trả lãi suất quá hạn cho phần vi phạm theo quy định về lãi suất của Ngân hàng ………………………. và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Bên B: Không đảm bảo việc đăng hình ảnh, video trên fanpage cá nhân thì chịu phạt ……..% giá trị Hợp đồng.

ĐIỀU 7: CÁC TRƯỜNG HỢP ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

Bên A: Không thực hiện thanh toán đúng hạn cho Bên B theo quy định tại 2.2 Điều 2 Hợp đồng thì Bên B có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng đồng thời có quyền yêu cầu Bên A phải thực hiện nghĩa vụ trả tiền theo đúng quy định tại Điều 2.2 Hợp đồng.

Bên B: Trừ trường hợp bất khả kháng như: Fanpage cá nhân bị mất hoặc bị hack, hình ảnh, video gây ảnh hưởng tới việc bảo đảm về thuần phong mỹ tục của Việt Nam, gây ảnh hưởng xấu tới cộng đồng, video hoặc fanpage cá nhân bị hacker report …

Nếu bên B không đảm bảo việc đăng hình ảnh, video lên fanpage cá nhân theo cam kết thì Bên A có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng đồng thời yêu cầu Bên B chịu phạt vi phạm và Bồi thường thiệt hại theo các thỏa thuận trong Hợp đồng.

ĐIỀU 8: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

1. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ thời điểm các bên ký kết. Mọi sửa đổi bổ sung phải được cả hai bên lập thành văn bản;

2. Trong quá trình thực hiện Hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; Trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

3. Hai bên đều đã tự đọc lại toàn bộ nội dung của Hợp đồng này, đã hiểu và đồng ý với toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng, không có điều gì vướng mắc. Bên A, bên B đã tự nguyện ký tên/đóng dấu/điểm chỉ vào Hợp đồng này.

Hợp đồng được lập thành ……(……) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ …. bản làm bằng chứng.

BÊN A 

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN B

(Ký, ghi rõ họ tên)

—————————

Trên đây là mẫu Hợp Đồng thuê KOLs với các điều kiện và điều khoản cơ bản nhất. Trong trường hợp cần Hợp đồng thuê KOLs chuyên nghiệp và đầy đủ hơn, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Luật Hùng Sơn qua Hotline 0964 509 555 hoặc email info@luathungson.vn để được tư vấn kỹ hơn.

Trân trọng cảm ơn.

5/5 - (1 bình chọn)
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn