Hợp đồng kinh tế là gì? Mẫu hợp đồng kinh tế theo quy định

  • Ls. Nguyễn Minh Hải |
  • 05-02-2022 |
  • Biểu mẫu , |
  • 3175 Lượt xem

Hợp đồng kinh tế, mẫu hợp đồng kinh tế trong mua bán hàng hóa có thể phát sinh một số quyền và nghĩa vụ giữa bên mua và bên bán, để đảm bảo những quyền và nghĩa vụ đó, đồng thời loại trừ rủi ro khi có tranh chấp các bên sẽ thiết lập hợp đồng kinh tế.

Hợp đồng kinh tế là gì?

Hợp đồng kinh tế là văn bản thể hiện các giao dịch, thoả thuận giữa các bên ký kết thực hiện các hoạt động sản xuất, trao đổi hàng hoá, dịch vụ và các thoả thuận khác có liên quan đến mục đích kinh doanh, trong một hợp đồng kinh tế phải có quy định rõ ràng các quyền và nghĩa vụ các bên.

Hợp đồng kinh tế là gì? Thông qua việc giao kết hợp đồng thì các bên sẽ ghi nhận chi tiết về việc thực hiện công việc mua bán, sản xuất, trao đổi hàng hoá, dịch vụ, nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học – kĩ thuật cùng với các điều khoản, thoả thuận khác nhằm mục đích kinh doanh để mang lại lợi nhuận cho cả 02 bên với những quyền lợi và nghĩa vụ rõ ràng.

Có thể hiểu rằng hợp đồng kinh tế có vai trò trung gian, cầu nối giao kết giữa các chủ thể, phần lớn các cá nhân, tổ chức làm kinh doanh đều phải ký kết hợp đồng kinh tế, chính vì thế đây là văn bản đặc biệt quan trọng trong tiến trình phát triển kinh tế và sự tồn tại lâu dài của doanh nghiệp.

Nội dung của mẫu hợp đồng kinh tế mới nhất


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————

HỢP ĐỒNG KINH TẾ

Số: …………/HĐKT

Hôm nay, ngày ……. tháng ……. năm…… tại ……………………………………………………chúng tôi gồm có:

A/ Đại diện bên A:

– Đại diện:…………………………………………………………………………………………….. Chức vụ: …………………………

– Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………………………………………………………………

– Tài khoản: …………………………………………………………………………………………………………………………………….

– Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………………………………………………..

– Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

B/ Đại diện bên B:

– Đại diện:……………………………………………………………………………………………. Chức vụ: …………………………

– Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………………………………………………………………

– Tài khoản: …………………………………………………………………………………………………………………………………….

– Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………………………………………………..

– Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Hai bên cùng nhau bàn bạc thống nhất ký kết hợp đồng kinh tế với những điều khoản sau:

Điều I: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

Bên A đồng ý  giao cho bên B nhận thi công công trình: ………………………………………………………, với khối lượng công việc cụ thể như sau: …………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

ĐIỀU II: ĐỊA ĐIỂM THI CÔNG:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ĐIỀU III: TIẾN ĐỘ VÀ NGHIỆM THU CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH

– Ngày khởi công : Ngày……tháng……năm…………

– Ngày hoàn thành : Ngày……tháng……..năm ………..

Điều IV: GIÁ TRỊ VÀ HÌNH THỨC THANH QUYẾT TOÁN:

– Giá trị hợp đồng trước thuế là: ………………………………………………………………………………………………………..

– Thuế VAT 10%: …………………………………………………………………………………………………………………………….

– Tổng giá trị hợp đồng: ……………………………………………………………………………………………………………………

(Bằng chữ: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. )

– Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào công ty.

– Ngay sau khi bàn giao công trình đã hoàn thành hai bên tiến hành nghiệm thu quyết toán và thanh lý hợp đồng.

Điều V: TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN

+ Trách nhiệm A:

– Bàn giao mặt bằng cho bên B thi công, hồ sơ thiết kế thi công.

– Cử cán bộ kỹ thuật theo dõi, giám sát quá trình sửa chữa thi công công trình và giải quyết các vấn đề phát sinh tại công trình.

+ Trách nhiệm bên B:

– Lập phương án thi công trên cơ sở thiết kế kỹ thuật.

– Huy động nhân lực, máy móc thi công theo phương án được duyệt, đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật công trình.

– Tuân thủ các quy định đảm bảo an toàn trong lao động và đảm bảo vệ sinh môi trường.

Điều VI: TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤT TRONG VIỆC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG:

– Nếu bên nào thực hiện không đúng theo hợp đồng, không đúng với thoả thuận về chất lượng, tiến độ công trình, thời hạn thanh toán thì bên vi phạm phải chịu phạt hợp đồng theo quy định của pháp luật.

– Nếu bên B thi công, sửa chữa không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật chất lượng  của công trình phải sửa chữa và làm lại.

– Việc vi phạm hợp đồng của các bên mà gây thiệt hại vật chất cho phía bên kia thì bên vi phạm phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại giá trị thực tế.

Điều VII: HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG

Hợp đồng kinh tế được thành lập 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau

Hợp đồng kinh tế có hiệu lực từ ngày ký.

ĐẠI DIỆN BÊN A

(Ký tên, đóng dấu)

ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký tên, đóng dấu)

5/5 - (1 bình chọn)
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn