logo

Mẫu hợp đồng kinh tế và biên bản thanh lý hợp đồng

 • Ls. Nguyễn Minh Hải |
 • 31-05-2023 |
 • Biểu mẫu , |
 • 3112 Lượt xem

Mẫu hợp đồng kinh tế và biên bản thanh lý hợp đồng là 2 biểu mẫu hợp đồng được lập dựa trên thỏa thuận ký kết hợp đồng liên quan đến vấn đề kinh tế bao gồm các điều khoản thỏa thuận được 2 bên thể hiện đầy đủ trên của mẫu hợp đồng. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết tại đây.


tai-ve

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————-

HỢP ĐỒNG KINH TẾ

SỐ:     /HĐKT

V/v …………………………………………………………………………………………………..

– Căn cứ vào Bộ luật dân sự năm 2015;

– Căn cứ nghị định số 16/NĐCP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý và xây dựng công trình;

– Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của hai bên;

Hôm nay, ngày ……. tháng ……. năm 2010tại …………………………………………… chúng tôi gồm có:

A/ Đại diện bên A:

Đại diện:……………………………………………………………………………….. Chức vụ:…………………………………..

Địa chỉ trụ sở chính:………………………………………………………………………………………………………………….

Tài khoản:……………………………………………………………………………………………………………………………….

MST:……………………………………………………………………….. Điện thoại:……………….

B/ Đại diện bên B:

Đại diện:……………………………………………………………………………….. Chức vụ:…………………………………..

Địa chỉ trụ sở chính:………………………………………………………………………………………………………………….

Tài khoản:……………………………………………………………………………………………………………………………….

MST:……………………………………………………………………….. Điện thoại:……………….

Hai bên cùng nhau bàn bạc thống nhất ký kết hợp đồng kinh tế với những điều khoản sau:

Điều I: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

Bên A đồng ý giao cho bên B nhận thi công công trình: Dịch chuyển, căng chỉnh tuyễn cáp, cột treo cáp từ cổng trại giam Vĩnh Ninh đi thôn Vĩnh Ninh – Trạm Viễn Thông Đạo Trù, với khối lượng công việc cụ thể như sau:

 • Thu hồi cột bê tông đơn loại 6,5m      : 3 cột
 • Thu hồi cột bê tông loại 6,5m          : 1 cột
 • Dựng cột bê tông đơn 6,5m            : 3 cột
 • Dựng cột bê tông đôi 6,5m             : 1 cột
 • Đổ bê tông gốc cột đơn                : 3 ụ
 • Đổ bê tông gốc cột ghép               : 1 ụ
 • Căng chỉnh độ chùng cáp đồng treo  : 0,5 km
 • Căng chỉnh độ chùng cáp đồng treo  : 2 km
 • Căng chỉnh độ chùng cáp quang treo : 1 km

ĐIỀU IIIĐỊA ĐIỂM THI CÔNG:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ĐIỀU IV: TIẾN ĐỘ VÀ NGHIỆM THU CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH

– Ngày khởi công:                      Ngày ……tháng……năm…..

– Ngày hoàn thành:                     Ngày…… tháng ……..năm…..

Điều V : GIÁ TRỊ VÀ HÌNH THỨC THANH QUYẾT TOÁN:

– Giá trị hợp đồng trước thuế là:  6.906.246đ

– Thuế VAT 10%:                           690.625đ

– Tổng giá trị hợp đồng:            7.596.871đ

Bằng chữ: (Bảy triệu, năm trăm chín mươi sáu nghìn, tám trăm bảy mươi mốt đồng).

– Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào công ty.

– Ngay sau khi bàn giao công trình đã hoàn thành hai bên tiến hành nghiệm thu quyết toán và thanh lý hợp đồng.

Điều VITRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN

+ Trách nhiệm A:

– Bàn giao mặt bằng cho bên B thi công, hồ sơ thiết kế thi công.

– Cử cán bộ kỹ thuật theo dõi, giám sát quá trình sửa chữa thi công công trình và giải quyết các vấn đề phát sinh tại công trình.

+ Trách nhiệm bên B:

– Lập phương án thi công trên cơ sở thiết kế kỹ thuật.

– Huy động nhân lực, máy móc thi công theo phương án được duyệt, đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật công trình.

– Tuân thủ các quy định đảm bảo an toàn  trong lao động và đảm bảo vệ sinh môi trường.

Điều VIITRÁCH NHIỆM VẬT CHẤT TRONG VIỆC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG:

– Nếu bên nào thực hiện không đúng theo hợp đồng, không đúng với thoả thuận về chất lượng, tiến độ công trình, thời hạn thanh toán thì bên vi phạm phải chịu phạt hợp đồng theo quy định của pháp luật.

– Nếu bên B thi công, sửa chữa không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật chất lượng của công trình phải sửa chữa và làm lại.

– Việc vi phạm hợp đồng của các bên mà gây thiệt hại vật chất cho phía bên kia thì bên vi phạm phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại giá trị thực tế.

Điều VIIIHIỆU LỰC HỢP ĐỒNG

Hợp đồng được thành lập 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau

Hợp đồng có hiệu lực từ ngày ký.

ĐẠI DIỆN BÊN B                                                                                     ĐẠI DIỆN BÊN A

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————-

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG

Số:……../TLHĐ

            Căn cứ hợp đồng kinh tế số:   /HĐKT ngày ……. tháng ……năm 2010 được ký kết giữa Trung tâm Viễn thông Viễn thông ……. và Công ty cp đầu tư xây dựng và phát triển thương hiệu ………

Căn cứ biên bản nghiệm thu ngày ………  tháng …….. năm …….

Hôm nay, ngày …… tháng …… năm ……. tại Trung tâm viễn thông II chúng tôi gồm:

A/ Đại diện bên A: TRUNG TÂM VIỄN THÔNG …….

Đại diện:……………………………………………………………………………….. Chức vụ:…………………………………..

Địa chỉ trụ sở chính:………………………………………………………………………………………………………………….

Tài khoản:……………………………………………………………………………………………………………………………….

MST:……………………………………………………………………….. Điện thoại:……………….

B/ Đại diện bên B: CT CP ĐẦU TƯ XD VÀ PT THƯƠNG HIỆU ………

Đại diện:……………………………………………………………………………….. Chức vụ:…………………………………..

Địa chỉ trụ sở chính:………………………………………………………………………………………………………………….

Tài khoản:……………………………………………………………………………………………………………………………….

MST:……………………………………………………………………….. Điện thoại:……………….

Hai bên cùng nhau thống nhất thanh lý hợp đồng kinh tế số:     /HĐKT về việc bên A hợp đồng thi công, Công trình: …………………………………………………………………………… , Bên A thanh toán số tiến như ký kết trong hợp đồng cho bên B cụ thể:

+ Tổng giá trị thanh toán :………………………………………………..

Bằng chữ: …………………………………………………………………………………………………

Hai bên nhất trí thanh lý hợp đồng đã ký ngày ……/…../2010 Hợp đồng chấm dứt hiệu lực khi hai bên ký  biên bản thanh lý hợp đồng.

Biên bản được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN B                                                                                                           ĐẠI DIỆN BÊN A

 

5/5 - (1 bình chọn)
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn