logo

Mẫu hợp đồng giao khoán mới nhất 2019

  • Ls. Nguyễn Minh Hải |
  • 15-05-2019 |
  • Biểu mẫu , |
  • 1057 Lượt xem

Hợp đồng giao khoán là bản ký kết giữa người giao khoán và người nhận khoán nhằm xác nhận về khối lượng công việc khoán hoặc nội dung công việc khoán. Dưới đây là mẫu để các bạn tham khảo.

Quảng cáo

tai-ve

Đơn vị: ……………………………..

Bộ phận: …………………………..

Mẫu số 08 – LĐTL
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN

Ngày…..tháng……năm…….

Số: ……………….

Họ và tên: ……………………………………………. Chức vụ …………………………………………………………

Đại diện ………………………………………………. bên giao khoán ……………………………………………….

Họ và tên: ……………………………………………. Chức vụ …………………………………………………………

Đại diện ………………………………………………. bên nhận khoán ………………………………………………

CÙNG KÝ KẾT HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN NHƯ SAU:

I- Điều khoản chung:

– Phương thức giao khoán: ……………………………………………………………………………………………..

– Điều kiện thực hiện hợp đồng: ………………………………………………………………………………………

– Thời gian thực hiện hợp đồng: ………………………………………………………………………………………

– Các điều kiện khác: ……………………………………………………………………………………………………..

II- Điều khoản cụ thể:

1. Nội dung công việc khoán:

– …………………………………………………………………………………………………………………………………..

– …………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của người nhận khoán:

– …………………………………………………………………………………………………………………………………..

– …………………………………………………………………………………………………………………………………..

3. Trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của bên giao khoán:

– …………………………………………………………………………………………………………………………………..

– …………………………………………………………………………………………………………………………………..

Quảng cáo
Đại diện bên nhận khoán
(Ký, họ tên)
Đại diện bên giao khoán
(Ký, họ tên)
Người lập
(Ký, họ tên)
Ngày … tháng … năm …
Kế toán trưởng bên giao khoán
(Ký, họ tên)

 

 

Đơn vị:…………….

Bộ phận:…………..

Mẫu số: 08 – LĐTL

(Ban hành theo Thông tư số:200/2014/TT-BTC

ngày 22/12/2014 của BTC)

HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN

Ngày… tháng… năm…

              Số:…………………

Họ và tên: ……………………………………………..  Chức vụ: ……………………………………………………..

Đại diện: ……………………………………………….  Bên giao khoán: ……………………………………………

Họ và tên: ……………………………………………..  Chức vụ: ……………………………………………………..

Đại diện: ……………………………………………….  Bên nhận khoán: …………………………………………..

CÙNG KÝ KẾT HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN NHƯ SAU:

I – Điều khoản chung:

– Phương thức giao khoán: ……………………………………………………………………………………………..

– Điều kiện thực hiện hợp đồng: ……………………………………………………………………………………….

– Thời gian thực hiện hợp đồng: ………………………………………………………………………………………

– Các điều kiện khác: ……………………………………………………………………………………………………..

II – Điều khoản cụ thể:

1. Nội dung công việc khoán:

– ……………………………………………………………………………………………………………………………………

– ……………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của người nhận khoán:

– ……………………………………………………………………………………………………………………………………

– ……………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của bên giao khoán:

– ……………………………………………………………………………………………………………………………………

– ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Đại diện bên nhận khoán

(Ký, họ tên)

Đại diện bên giao khoán

(Ký, họ tên)

Người lập

(Ký, họ tên)

Ngày … tháng … năm …

Kế toán trưởng bên giao khoán

(Ký, họ tên)

Vui lòng đánh giá!
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn