Mẫu giấy xác nhận thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng

  • Ls. Nguyễn Minh Hải |
  • 22-12-2018 |
  • Biểu mẫu , |
  • 732 Lượt xem

Giấy xác nhận thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng được cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp khi người lao động kết thúc đợt hưởng trợ cấp thất nghiệp để ghi, xác nhận thời gian đóng BHTN bảo lưu hưởng sau. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Quảng cáo

tai-ve

BẢO HIỂM XÃ HỘI ……………
……………………………………………..
Mẫu C15-TS
(Ban hành kèm theo QĐ số:1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của BHXH Việt Nam)

GIẤY XÁC NHẬN THỜI GIAN ĐÓNG BHTN CHƯA HƯỞNG

Họ và tên:…………………………………………………………………………………………………………………………

Ngày sinh: ………………………………………………………………………………………………………………………..

Mã số: ……………………………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ liên hệ: ………………………………………………………………………………………………………………….

Từ tháng năm Đến tháng năm Diễn giải Căn cứ đóng
1 2 3 4

00/0000

00/0000

– Cấp bậc, chức vụ; chức danh nghề, công việc; tên đơn vị.
– Nơi làm việc:
– Tổng tiền lương đóng (đồng)
+ Lương chính (hệ số hoặc đồng)
+ Phụ cấp chức vụ (hệ số)
+ Phụ cấp thâm niên vượt khung (%)
+ Phụ cấp thâm niên nghề (%)
+ Phụ cấp khu vực (hệ số)
+ Hệ số chênh lệch, bảo lưu (hệ số)
……………..

Tổng thời gian đóng BHTN chưa hưởng đến tháng…. năm…. là…. năm…..tháng

……., ngày……tháng……năm…..
Người lập
(Ký, ghi rõ họ tên)
Giám đốc
(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú: Chỉ cấp đối với người có thời gian đóng BHTN chưa hưởng.

Hướng dẫn lập Xác nhận thời gian đóng BHTN chưa hưởng (Mẫu số C15-TS)

a. Mục đích: để ghi nhận thời gian đóng BHTN chưa hưởng đối với những trường hợp đã giải quyết trợ cấp BHXH một lần, nhưng chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp.

b. Trách nhiệm lập: cơ quan BHXH nơi giải quyết trợ cấp BHXH một lần.

c. Thời gian lập: khi có phát sinh.

d. Căn cứ lập: căn cứ vào sổ BHXH của người tham gia.

e. Phương pháp lập:

– Cột 1, cột 2 “Từ tháng năm”, “Đến tháng năm”: Ghi thời gian đóng BHXH, BHTN của người tham gia từ tháng … năm … đến tháng … năm …

Quảng cáo

– Cột 3 “Diễn giải”:

Cấp bậc, chức vụ: Ghi cấp bậc, chức vụ của người tham gia, để xác định tiền lương hoặc phụ cấp đóng BHXH, BHTN.

Chức danh nghề, công việc: Ghi chức danh nghề, công việc của người tham gia, để xác định mức độ công việc (bình thường; nặng nhọc, độc hại; đặc biệt nặng nhọc, độc hại).

Tên đơn vị: Ghi tên đơn vị nơi người tham gia đang đóng BHXH, BHTN.

+ Nơi làm việc: Ghi “Nơi làm việc:” xã (phường, thị trấn), huyện (quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh), tỉnh (thành phố) nơi người tham gia làm việc, để xác định nơi làm việc có phụ cấp khu vực hoặc không có phụ cấp khu vực.

+ Tổng tiền lương đóng BHXH, BHTN (Việt Nam đồng):

– Lương chính (hệ số hoặc Việt Nam đồng).

– Phụ cấp chức vụ (hệ số).

– Phụ cấp thâm niên vượt khung (%).

– Phụ cấp thâm niên nghề (%).

– Phụ cấp khu vực (hệ số).

– Hệ số chênh lệch, bảo lưu (hệ số).

– Phụ cấp khác (nếu có).

– Cột 4 “Căn cứ đóng”: ghi số tiền hoặc hệ số hoặc tỷ lệ cùng hàng với các nội dung diễn giải ở cột 3.

Vui lòng đánh giá!
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn