logo

Mẫu giấy xác nhận hạnh kiểm mới nhất

  • Ls. Nguyễn Minh Hải |
  • 19-11-2018 |
  • Biểu mẫu , |
  • 2398 Lượt xem

Mẫu giấy xác nhận hạnh kiểm là biểu mẫu được sử dụng để chứng minh nhân thân, không vi phạm pháp luật, do cơ quan công an tại địa phương xác nhận.Khi làm hồ sơ đi làm, học tập rất nhiều nơi yêu cầu giấy xác nhận hạnh kiểm này để thuận tiện cho việc quản lý, đảm bảo an ninh trật tự.


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———***———

GIẤY XÁC NHẬN HẠNH KIỂM

Kính gửi:

Công an Phường (Xã): …………………………………

Quận (Huyện): …………………………………………….

Tôi đứng tên dưới đây là:…………………………………………………………………………………………………………………….

Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………………………………………………………………………………………..

Nơi sinh:…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Quê quán:……………………………………………………… Dân tộc: ……………………………………………………………………

Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ tạm trú:………………………………………………………………………………………………………………………………….

Số CMND / Hộ chiếu:………………………………………………………………………………………………………………………….

Cấp ngày: ……………………………………………… Tại:…………………………………………………………………………………..

Bản thân tôi chấp hành tốt pháp luật của nhà nước và các quy định tại địa phương.

Nay tôi làm đơn này xin các cấp có thẩm quyền xác nhận để tôi được bổ túc hồ sơ xin việc tại Công ty    …………………………………………..

………..Ngày……tháng……năm……

Xác nhận của địa phương

Kính đơn

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN XÁC NHẬN HẠNH KIỂM

 

Kính gửi:

Công an Phường (Xã): ………………………………….

Quận (Huyện): ……………………………………………..

Tôi tên là: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Nơi sinh: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nguyên quán:  ……………………………………………………… Dân tộc: ………………………………………………………………………….

Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ tạm trú: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Số CMND/Hộ chiếu:  …….. .Cấp ngày:………………… Tại:  ……………………………………………………………………………………..

Kính mong Công an phường (xã) xác nhận về hạnh kiểm của tôi: từ trước đến nay bản thân tôi không có vi phạm pháp luật, không có tiền án tiền sự, cũng như không có vi phạm về an ninh trật tự tại địa phương.

Lý do để bổ túc hồ sơ: xin việc làm.

…………….., ngày……tháng…….năm…….

Xác nhận của công an 
Phường (Xã): ………………Quận (Huyện): …………………

Kính đơn

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Quảng cáo

Đôc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————

ĐƠN XIN XÁC NHẬN HẠNH  KIỂM

 

Kính gửi:

Công An Phường (Xã) ………………………………..

Quận (Huyện) …………………………………………..

Thành Phố (Tỉnh) ………………………………………

Tôi tên là ………………………………………………. sinh ngày ………. tháng ……… năm ………

Giấy CMND số ……………………………………….. cấp tại Công An ……………………………………… ngày ……… tháng …… năm ………….

Quảng cáo

Hộ khẩu thường trú (tạm trú) tại ………………………………………………………………………………………………

Nay tôi viết đơn này, xin được chứng nhận trong quá trình sống tại địa phương, bản thân không vi phạm bất cứ quy định gì.

Lí do: …………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tôi cam kết những lời khai trên là đúng sự thật, nếu có sai trái, tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

…………., ngày….tháng….năm…..

XÁC NHẬN CỦA CÔNG AN

NGƯỜI KHAI KÍ TÊN

Vui lòng đánh giá!
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn