logo

Mẫu giấy vay tiền mới nhất

  • Ls. Nguyễn Minh Hải |
  • 10-10-2018 |
  • Biểu mẫu , |
  • 1494 Lượt xem

Giấy vay tiền là giấy tờ nhất định phải làm khi bạn cho vay. Mất lòng trước, được lòng sau là câu nên được áp dụng trong trường hợp này. Một số điểm đáng lưu ý khi làm Giấy vay tiền:

Quảng cáo

1. Yêu cầu điểm chỉ bằng vân tay kết hợp chữ ký là tốt nhất;

2. Nên có người làm chứng ký vào giấy vay.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————–

………….., ngày …… tháng ….. năm ……

GIẤY VAY TIỀN

1/ Thông tin bên vay:

Ông: ……………………………………. Ngày sinh: …………………………………………………………………………………………………….

CMND số: ……………………… do Công an tỉnh ………………….. cấp ngày…..tháng…..năm…………………………………………….

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bà: …………………………………… Ngày sinh: ………………………………………………………………………………………………………..

CMND số: ………………………… do Công an tỉnh ……………. cấp ngày…..tháng…..năm………………………………………………

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Ông ……. và bà ……. là vợ chồng theo giấy chứng nhận đăng ký kết hôn số ………………  ngày …………. Nơi đăng ký ………..

Quảng cáo

2/ Thông tin bên cho vay:

Ông: …………………………………………… Ngày sinh: ………………………………………………………………………………………….

CMND số: ………………………… do Công an tỉnh ……………. cấp ngày…..tháng…..năm………………………………………….

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bà: …………………………………………….. Ngày sinh: ……………………………………………………………………………………..

CMND số: ………………………. do Công an tỉnh…………….cấp ngày…..tháng………năm………………………………………..

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ông ………………………… và bà ………… là vợ chồng theo giấy chứng nhận đăng ký kết hôn số ………………. ngày …………………….. Nơi đăng ký ………………..

3/ Tài sản vay và lãi suất vay:

Bên vay tự nguyện vay của bên cho vay Số tiền là: ………………… đồng, bằng chữ: …………………………………………………

Với lãi suất: ……%/tháng, trong thời hạn …………… tháng, kể từ ngày: …………………………………………………………………..

Những thỏa thuận khác: ( thỏa thuận gì thì ghi vào, ví dụ trả lãi theo tháng, quí hay tới hạn, vốn cho trả dần hay trả 1 lần khi tới hạn ………. Tài sản bảo đảm: ……………………………….. Có thể viết sẵn giấy ủy quyền sử dụng, bán ngôi nhà đó (có chữ ký hợp pháp) cho bên cho vay – nếu cần.)

4/ Mục đích vay:

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

5/ Cam kết:

Bên vay cam kết sẽ thanh toán nợ gốc và lãi theo đúng nội dung đã thỏa thuận nêu trên. Nếu sai, bên vay hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và sẵn sàng phát mãi tài sản do bên vay làm chủ sỡ hữu để thanh toán cho bên cho vay.

Bên vay

Bên cho vay

Người làm chứng

Xác nhận của UBND xã/phường/phòng công chứng (nếu có)

Vui lòng đánh giá!
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn