logo

Mẫu Giấy uỷ Quyền Xây Dựng

  • Ls. Nguyễn Minh Hải |
  • 03-12-2018 |
  • Biểu mẫu , |
  • 3410 Lượt xem

Phụ lục số 3 : (Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng)

Quảng cáo

tai-ve

Tên đơn vị, tổ chức:……….

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Số:        /

…………, ngày…. tháng…. năm….

GIẤY ỦY QUYỀN

Căn cứ Thông báo trúng thầu (hoặc hợp đồng) số … ngày… tháng … năm …. giữa Chủ đầu tư (hoặc nhà thầu chính) là…….. với Công ty….….….….….:

Tôi tên là:…………………………………………………………………………………………

Chức vụ: ….….….….….….….….……………………………………………………………

Quảng cáo

Ủy quyền cho ông/bà ….….….….….….….….………………………………………………

Chức vụ: ….….….….….….….….……………………………………………………………

Số hộ chiếu: ….….….….….….….…. Quốc tịch nước: ….….….….….….….….

Ông….…..…. được ký các giấy tờ, thủ tục xin cấp giấy phép hoạt động xây dựng gói thầu ….….….….….….….….….….….….….….….….……………………………………………

Nơi nhận:

– Chủ đầu tư (hoặc nhà thầu chính);

– Cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Xây dựng/ Sở Xây dựng;

– Lưu: VT, Đơn vị …

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký tên, đóng dấu)

Vui lòng đánh giá!
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn