GIẤY ỦY QUYỀN

  • Ls. Luyện Ngọc Hùng |
  • 27-12-2019 |
  • Biểu mẫu , |
  • 605 Lượt xem

Mẫu Giấy ủy quyền nộp hồ sơ đăng ký kết hôn mới nhất được Luật Hùng Sơn cập nhật. 

Quảng cáo

tai-ve

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-o0o——-

GIẤY ỦY QUYỀN

(v/v nộp hồ sơ đăng ký kết hôn)

– Căn cứ vào Bộ luật Dân sự 2015

– Căn cứ vào nhu cầu của các bên

Hôm nay, ngày ….…. tháng ……. năm ……….., tại …………………………

Chúng tôi gồm:

– Ông: ………………………………    Sinh năm:. ……………

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: …………….. do ……………. cấp ngày …………

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………….

– Bà:  …………………     Sinh năm: ……………

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: …………….. do ……………. cấp ngày …………

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………

Bằng hợp đồng này, chúng tôi ủy quyền cho:

Ông:  ………………………..…         Sinh năm: …………………

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: …………….. do ……………. cấp ngày …………

Quảng cáo

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………

I. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Điều 1. Nội dung ủy quyền (1) …………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Điều 2. Thù lao ủy quyền: (2) …………………………………………………

Điều 3. Thời hạn ủy quyền: (3) ……………………………………………….

………………………………………………………………………………………

II. CAM KẾT CỦA NGƯỜI ỦY QUYỀN

– Chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi công việc do ông/bà……………………..…………. nhân danh chúng tôi thực hiện trong phạm vi ủy quyền nêu trên. Chúng tôi đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp và hậu quả pháp lý của việc ủy quyền này.

– Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết.

– Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký và được lập thành ……bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ ………….bản để làm bằng chứng./.

Những người ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Nêu rõ lý do của việc nhờ đi nộp hồ sơ đăng ký kết hôn kèm theo những công việc, phạm vi ủy quyền mà hai bên đã thỏa thuận về việc nộp hồ sơ.

(2) Có thể là không có thù lao hoặc nếu có thì nêu rõ là bao nhiêu.

(3) Thời hạn có thể ấn định rõ là bao lâu hoặc nếu không có thể nêu là đến khi thực hiện xong công việc ủy quyền.

5/5 - (1 bình chọn)
Ls. Luyện Ngọc Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn