logo

Mẫu giấy ủy quyền (làm việc với cơ quan thuế, cơ quan nhà nước khác)

  • Ls. Nguyễn Minh Hải |
  • 05-01-2021 |
  • Biểu mẫu , |
  • 104590 Lượt xem

Mẫu giấy ủy quyền (làm việc với cơ quan thuế, cơ quan nhà nước khác) được lập khi công ty/doanh nghiệp cần ủy quyền cho nhân viên để thực hiện công tác đến cơ quan thuế hoặc cơ quan nhà nước.Dưới đây là mẫu để các bạn tham khảo.


tai-ve

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——— o0o ———

………, ngày ….. tháng ….. năm ……….

GIẤY ỦY QUYỀN

I. THÔNG TIN NGƯỜI ỦY QUYỀN

Họ tên: …………………………………………………………………………………………………………………………….

Ngày sinh: ………………………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ thường chú: …………………………………………………………………………………………………………..

Số CMND: …………………………………………………………. Cấp ngày: ……………………………………………

Tại: ………………………………………………………………………………………………………………………………….

Chức vụ: ………………………………………………………………………………………………………………………….

Đơn vị: …………………………………………………………………………………………………………………………….

Mã số thuế: ………………………………………………………………………………………………………………………

II. THÔNG TIN NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

Họ tên: …………………………………………………………………………………………………………………………….

Ngày sinh: ………………………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………………………………………………………

Số CMND: …………………………………………………………. Cấp ngày: ……………………………………………

Tại: ………………………………………………………………………………………………………………………………….

Chức vụ: ………………………………………………………………………………………………………………………….

III. NỘI DUNG, PHẠM VI ỦY QUYỀN

Người nhận ủy quyền được quyền đại diện cho người ủy quyền ký biên bản vi phạm pháp luật về thuế do Chi cục Thuế …………………………………………………………  lập.

IV. THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Việc ủy quyền này có hiệu lực từ ngày ………………………………  đến ngày …………………………………

Người ủy quyền cam kết đã biết rõ những nội dung nêu trên và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền này.

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)

Lưu ý: – Đính kèm CMND bản chính và bản photo của người nhận ủy quyền.

– Đính kèm Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bản photo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

Hotline
Top
Developed by Tiepthitute
Facebook Messenger
Chat với chúng tôi qua Zalo
Developed by Tiepthitute