Mẫu giấy ủy quyền làm giấy khai sinh mới nhất

  • Luật sư Luyện Ngọc Hùng |
  • 09-09-2023 |
  • Biểu mẫu , |
  • 462 Lượt xem

Có rất nhiều cặp bố mẹ vì lý do khách quan không thể tiến hành đăng ký khai sinh cho con của mình được, vì vậy họ thường uỷ quyền cho người thân tiến hành đăng ký khai sinh cho con. Luật Hùng Sơn xin giới thiệu mẫu giấy ủy quyền làm giấy khai sinh mới nhất qua bài viết sau đây:

Quảng cáo

Có thể uỷ quyền cho người khác làm giấy khai sinh được không?

Căn cứ theo Điều 2 Thông tư 04/2020/TT-BTP quy định về việc ủy quyền đăng ký hộ tịch như sau:

Người yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch, cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, yêu cầu đăng ký các việc hộ tịch theo quy định tại Điều 3 Luật hộ tịch (sau đây gọi là yêu cầu đăng ký hộ tịch) được uỷ quyền cho người khác thực hiện thay; trừ trường hợp đăng ký kết hôn, đăng ký lại việc kết hôn, đăng ký nhận cha, mẹ, con thì không được ủy quyền cho người khác thực hiện, nhưng một bên có thể trực tiếp nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký hộ tịch có thẩm quyền, không phải có văn bản ủy quyền của bên còn lại.

Việc ủy quyền phải lập thành văn bản, được chứng thực theo quy định của pháp luật. Trường hợp người đi đăng ký khai sinh cho trẻ em là ông, bà, người thân thích khác theo quy định tại khoản 1 Điều 15 Luật hộ tịch thì không phải có văn bản ủy quyền của cha, mẹ trẻ em, nhưng phải thống nhất với cha, mẹ trẻ em về các nội dung khai sinh.

Quy định về nội dung đăng ký khai sinh

Căn cứ theo Điều 14 Luật Hộ tịch quy định về nội dung đăng ký khai sinh bao gồm:

– Thông tin của người được đăng ký khai sinh: Họ, chữ đệm và tên; giới tính; ngày, tháng, năm sinh; nơi sinh; quê quán; dân tộc; quốc tịch;

– Thông tin của cha, mẹ người được đăng ký khai sinh: Họ, chữ đệm và tên; năm sinh; dân tộc; quốc tịch; nơi cư trú;

– Số định danh cá nhân của người được đăng ký khai sinh.

Việc xác định quốc tịch, dân tộc, họ của người được khai sinh được thực hiện theo quy định của pháp luật về quốc tịch Việt Nam và pháp luật dân sự.

Nội dung đăng ký khai sinh quy định tại khoản 1 Điều này là thông tin hộ tịch cơ bản của cá nhân, được ghi vào Sổ hộ tịch, Giấy khai sinh, cập nhật vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Hồ sơ, giấy tờ của cá nhân liên quan đến thông tin khai sinh phải phù hợp với nội dung đăng ký khai sinh của người đó.

Theo quy định tại khoản 8 Điều 4 Luật Hộ tịch thì Quê quán của cá nhân được xác định theo quê quán của cha hoặc mẹ theo thỏa thuận của cha, mẹ hoặc theo tập quán được ghi trong tờ khai khi đăng ký khai sinh.

Thủ tục đăng ký khai sinh ủy quyền theo quy định

Khi ủy quyền cho người khác đi đăng ký khai sinh thì thủ tục cũng sẽ được thực hiện theo thủ tục đăng ký khai sinh thông thường thực hiện theo Điều 16 Luật Hộ tịch 2014 quy định về thủ tục đăng ký khai sinh tại Ủy ban nhân dân cấp xã như sau:

Người đi đăng ký khai sinh nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy chứng sinh cho cơ quan đăng ký hộ tịch. Trường hợp không có giấy chứng sinh thì nộp văn bản của người làm chứng xác nhận về việc sinh; nếu không có người làm chứng thì phải có giấy cam đoan về việc sinh; trường hợp khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi phải có biên bản xác nhận việc trẻ bị bỏ rơi do cơ quan có thẩm quyền lập; trường hợp khai sinh cho trẻ em sinh ra do mang thai hộ phải có văn bản chứng minh việc mang thai hộ theo quy định pháp luật.

Ngay sau khi nhận đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu thấy thông tin khai sinh đầy đủ và phù hợp, công chức tư pháp – hộ tịch ghi nội dung khai sinh theo quy định tại khoản 1 Điều 14 của Luật này vào Sổ hộ tịch; cập nhật vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để lấy Số định danh cá nhân.

Công chức tư pháp – hộ tịch và người đi đăng ký khai sinh cùng ký tên vào Sổ hộ tịch. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp Giấy khai sinh cho người được đăng ký khai sinh.

Chính phủ quy định chi tiết việc đăng ký khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em chưa xác định được cha, mẹ, trẻ em sinh ra do mang thai hộ; việc xác định quê quán của trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em chưa xác định được cha, mẹ.

Mẫu giấy ủy quyền làm giấy khai sinh mới nhất

Luật Hùng Sơn xin giới thiệu mẫu giấy uỷ quyền làm giấy khai sinh cho con được trình bày như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

GIẤY ỦY QUYỀN LÀM LỤC GIẤY KHAI SINH

 

–  Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015;

–  Căn cứ vào các văn bản pháp luật hiện hành.

Quảng cáo

…………………………., ngày…..tháng……năm…….; chúng tôi gồm có:

  1. BÊN ỦY QUYỀN:

Họ tên: …………………………………………………………………………

Số CCCD:……………………… cấp ngày:………………. nơi cấp: ……………

Địa chỉ:………………………………………………………………………………….

Số điện thoại:……………………………………………………………………………

Quan hệ: Là ……………………………….. của người được ủy quyền.

  1. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Họ tên: …………………………………………………………………………………

Số CCCD:……………………… cấp ngày:………………………. nơi cấp: …………

Địa chỉ:………………………………………………………………………………….

Số điện thoại:……………………………………………………………………………

Quan hệ: Là………………………………… của người ủy quyền.

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên được ủy quyền thay mặt bên ủy quyền được thực hiện làm lại các giấy tờ sau:

…………………………………………………………………………………………

Các giấy tờ kèm theo gồm có:

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

  1. CAM KẾT

Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên.

Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết.

Giấy ủy quyền trên được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản.

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, họ tên)…………………………
BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, họ tên)……………………………

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN

 

Trên đây là bài viết về mẫu giấy ủy quyền làm giấy khai sinh mới nhất của Luật Hùng Sơn. Hãy liên hệ ngay đến hotline: 19006518 Luật Hùng Sơn để được giải đáp những vướng mắc, khó khăn khi bạn đang gặp phải.

Vui lòng đánh giá!
Luật sư Luyện Ngọc Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn