logo

Mẫu giấy ủy quyền khiếu nại

  • Ls. Nguyễn Minh Hải |
  • 03-05-2019 |
  • Biểu mẫu , |
  • 865 Lượt xem

Mẫu giấy ủy quyền khiếu nại là mẫu giấy ủy quyền được cá nhân lập ra và ủy quyền cho một cá nhân khác về việc ủy quyền khiếu nại. Dưới đây là mẫu để các bạn tham khảo.

Quảng cáo

tai-ve

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————–

…………., ngày…tháng….năm….

GIẤY ỦY QUYỀN KHIẾU NẠI

Họ và tên người ủy quyền: …………………………………………………………………………………….  (1)

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………….  (2)

Số CMND: ………………………………………………. Cấp ngày …… tháng …… năm …………………..

Nơi cấp: ……………………………………………………………………………………………………………………

Quảng cáo

Họ và tên người được ủy quyền …………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………….

Số CMND: ………………………………………. Cấp ngày ……….. tháng …….. năm …………………….

Nơi cấp: ……………………………………………………………………………………………………………………

Nội dung ủy quyền: ………………………………………………………………………………………………  (3)

Trong quá trình giải quyết khiếu nại, người được ủy quyền có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung ủy quyền.

Xác nhận của UBND
xã, phường, thị trấn nơi
người ủy quyền cư trú

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Nếu người ủy quyền là người đại diện cho cơ quan, tổ chức ủy quyền cho người khác để khiếu nại thì phải ghi rõ chức vụ của người ủy quyền.

(2) Nơi người ủy quyền khiếu nại cư trú, trường hợp là cơ quan, tổ chức ủy quyền thì phải ghi rõ địa chỉ của cơ quan, tổ chức đó.

(3) Ủy quyền toàn bộ để khiếu nại hay ủy quyền một số nội dung (Trường hợp ủy quyền một số nội dung thì phải ghi rõ nội dung ủy quyền).

Vui lòng đánh giá!
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn