logo

Mẫu giấy ủy quyền giao nhận chứng từ

  • Ls. Nguyễn Minh Hải |
  • 23-04-2019 |
  • Biểu mẫu , |
  • 1004 Lượt xem

Mẫu giấy ủy quyền giao nhận chứng từ là mẫu văn bản ủy quyền giao nhận chứng từ, bao gồm những nội dung: thông tin về bên ủy quyền, thông tin về bên nhận ủy quyền, nội dung ủy quyền thực hiện giao nhận chứng từ …

Quảng cáo

tai-ve

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————–

GIẤY ỦY QUYỀN CHO NHÂN VIÊN
GIAO NHẬN CHỨNG TỪ

Tên tổ chức: ………………………………………………………………………………………………………….

1. Người đại diện: ……………………………………………………………………………………………………

2. Chức vụ: ……………………………………………………………………………………………………………

Quảng cáo

Ủy quyền cho:

– Tên nhân viên: ………………………………………………………………………………………………………

– Chức vụ: ……………………………………………………………………………………………………………..

– Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………………………………………

– Số chứng minh nhân dân/hộ chiếu: ……………………………………………………………………………

Thực hiện giao và nhận chứng khoán và các công văn, tài liệu với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chấp thuận đăng ký thành viên lưu ký cho (tên Công ty/Ngân hàng) …………….. và chỉ bị hủy bỏ khi có văn bản thông báo của Công ty/ngân hàng …………….

…………, ngày ……. tháng ….… năm ……

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

Vui lòng đánh giá!
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn