logo

Mẫu giấy uỷ quyền cá nhân

  • Ls. Nguyễn Minh Hải |
  • 07-11-2018 |
  • Biểu mẫu , |
  • 1411 Lượt xem

Giấy ủy quyền là một dạng văn bản pháp lý được sử dụng để thỏa thuận về các nội dung ủy quyền. Giấy ủy quyền có mẫu giấy ủy quyền giữa cá nhân với cá nhân, giữa cá nhân với doanh nghiệp hay giữa các doanh nghiệp với nhau. Dưới đây là mẫu giấy uỷ quyền ( dành cho cá nhân) để các bạn tham khảo.

Quảng cáo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——— o0o ———

GIẤY ỦY QUYỀN

(Dành cho cá nhân)

  • Căn cứ Bộ luật Dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
  • Căn cứ vào các văn bản hiến pháp hiện hành.

……………………………….. , ngày …… tháng …… năm 20…….; chúng tôi gồm có:

I. BÊN ỦY QUYỀN

Họ tên:………………………………………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………………………………

Số CMND:………………………………………. Cấp ngày:…………………………. Nơi cấp:……………………………….

Quốc tịch:…………………………………………………………………………………………………………………………………..

II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Họ tên:……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Quảng cáo

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Số CMND: ……………………………………… Cấp ngày:…………………………. Nơi cấp:………………………………..

Quốc tịch:………………………………………………………………………………………………………………………………….

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

IV. CAM KẾT

  • Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên.
  • Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết.

Giấy ủy quyền trên được lập thành ………. bản, mỗi bên giữ ……… Bản.

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, họ tên)

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, họ tên)

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Vui lòng đánh giá!
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn