Mẫu giấy thỏa thuận về việc cho trẻ em làm con nuôi

  • Ls. Nguyễn Minh Hải |
  • 25-12-2018 |
  • Biểu mẫu , |
  • 1882 Lượt xem

Mẫu giấy thỏa thuận về việc cho trẻ em làm con nuôi là mẫu giấy thỏa thuận về việc cho trẻ em làm con nuôi. Mẫu giấy thỏa thuận nêu rõ thông tin của người giám hộ trẻ, thông tin của trẻ được nhận làm con nuôi, thông tin của người nhận nuôi trẻ và có sự xác nhận của cơ quan chính quyền xã nơi người giám hộ thường trú. Dưới đây là mẫu để các bạn tham khảo.

Quảng cáo

tai-ve

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————-

GIẤY THỎA THUẬN

VỀ VIỆC CHO TRẺ EM LÀM CON NUÔI

Chúng tôi/Tôi là: …………………………………………………………………………………………………….

Cha mẹ đẻ/Người giám hộ có tên dưới đây:

ÔNG
Họ và tên    
Ngày, tháng, năm sinh
Dân tộc
Quốc tịch
Nơi thường trú/tạm trú (1)
Giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế (2)

Số

Nơi cấp

Ngày cấp

(Tên Cơ sở y tế/Cơ sở nuôi dưỡng): ………………………………………………………………………….

Người đại diện: ………………………………………………………………………………………………………

Chức vụ: ……………………………………………………………………………………………………………….

Giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế: ……………………………………………………………………….

Số: ………………………………………………………………………………………………………………………..

Quảng cáo

Cấp tại: …………………. ngày……………. tháng……….. năm……..

Đồng ý cho trẻ em dưới đây:

Họ và tên: ……………………………………….. Giới tính: …………………………………………………….

Ngày, tháng, năm sinh …………………………………………………………………………………………….

Nơi sinh: ……………………………………………………………………………………………………………….

Dân tộc: ………………………. Quốc tịch: …………………………. Quê quán: …………………………..

Nơi thường trú/Tạm trú: ………………………………………………………………………………………….

Làm con nuôi của Ông, Bà (Ông/Bà):

Họ và tên ÔNG
Ngày, tháng, năm sinh
Dân tộc
Quốc tịch
Quê quán (3)
Nơi thường trú/tạm trú (1)
Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế (2)

Số

Nơi cấp

Ngày cấp

Lý do đồng ý cho trẻ làm con nuôi: …………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Chúng tôi (Tôi) xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự thỏa thuận của mình.

………, ngày…tháng….năm…..

Xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thường trú của Cha mẹ đẻ/Người giám hộ hoặc nơi có Cơ sở y tế/Cơ sở nuôi dưỡng

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………, ngày …… tháng …… năm …..

(Ký và ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Nguời làm Giấy thỏa thuận (4)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ý kiến của người được nhận làm con nuôi từ 9 tuổi trở lên

(Ký, ghi rõ họ tên)

Vui lòng đánh giá!
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn