logo

Mẫu giấy nhận giữ di chúc

  • Ls. Nguyễn Minh Hải |
  • 12-04-2019 |
  • Biểu mẫu , |
  • 989 Lượt xem

Mẫu giấy nhận giữ di chúc là mẫu giấy được cá nhân lập ra để yêu cầu, ủy quyền cho cá nhân hoặc tổ chức về việc nhận giữ di chúc. Dưới đây là mẫu để các bạn tham khảo.

Quảng cáo

tai-ve

SỞ TƯ PHÁP

THÀNH PHỐ…..

PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ….

Số: ……….. /CC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP…………….ngày, ……..tháng……..năm………..

 GIẤY NHẬN GIỮ DI CHÚC

      Theo đơn yêu cầu của Ông/Bà ………………………………………..,

      Sinh ngày…. tháng…. năm………

            Chứng minh nhân dân số:………….do…….………….

      cấp ngày………..tháng………..năm……….

lập ngày……….tháng…….….năm…………

Hôm nay, vào lúc……………giờ…..,ngày……tháng……năm…….,  tại Phòng Công chứng số……………thành phố Hồ Chí Minh có nhận lưu giữ Di chúc do Ông/Bà:……………lập ngày………tháng…năm……, được…………. chứng nhận ngày…………số…………… về việc định đoạt tài sản thuộc quyền sở hữu của Ông/Bà.

Quảng cáo

Ông/Bà……………………., đã yêu cầu Phòng Công chứng số……………………. thành phố Hồ Chí Minh lưu giữ di chúc nêu trên, đồng thời thông báo và trả Di chúc được lưu giữ này sau khi ông (bà) qua đời cho những người liên quan đến Di chúc có tên sau khi có yêu cầu :

1.  Ông/Bà: ……………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ thường trú:  ……………………………………………………………………………….

2.  Ông/Bà: ……………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ thường trú:  ………………………………………………………………………

3.  Ông/Bà: ……………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ thường trú:  ……………………………………………………………………..

4.  Ông/Bà: ……………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ thường trú:  ………………………………………………………………………

                                                                                                                        

NGƯỜI YÊU CẦU   

(ký và ghi rõ họ và tên)

PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ.

(ký và ghi rõ họ và tên)

Vui lòng đánh giá!
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn