logo

Mẫu giấy mời mới nhất 2019

  • Ls. Nguyễn Minh Hải |
  • 03-01-2019 |
  • Biểu mẫu , |
  • 1376 Lượt xem

Việc chuẩn bị các mẫu giấy mời là việc vô cùng cần thiết để tổ chức một cuộc họp, một buổi hội nghị thành công. Thời điểm cuối năm là lúc các công ty thường tổ chức tiệc tất niên, các buổi gặp mặt…Dưới đây là mẫu để các bạn tham khảo.

Quảng cáo

tai-ve

NPC IT.VP/QyĐ.03/B.21

TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN (1)

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:          /GM-…(3)…

……(4)….., ngày         tháng       năm 20…..

GIẤY MỜI

…………………………………. (5) ………………………………..

………………………… (2) ………… trân trọng kính mời: ……………………

Quảng cáo

Ông (bà) …………………………… (6) …………………………………………

Tới dự………………………………………… (7) ………………………………………………………..

Thời gian: …………………………………………………………………………

Địa điểm: ………………………………………………………………………….

….………………………………………………………………………………….

Nơi nhận: QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
(Chữ ký, dấu)
Ghi chú:

(1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).

(2) Tên cơ quan, tổ chức ban hành giấy mời.

(3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức ban hành giấy mời.

(4) Địa danh.

(5) Trích yếu nội dung cuộc họp.

(6) Tên cơ quan, tổ chức hoặc họ và tên, chức vụ, đơn vị công tác của người được mời.

(7) Tên (nội dung) của cuộc họp, hội thảo, hội nghị v.v…

(8) Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).

(9) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

Vui lòng đánh giá!
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn