logo

Mẫu Giấy khai sinh bản sao

  • Ls. Nguyễn Minh Hải |
  • 19-11-2018 |
  • Biểu mẫu , |
  • 1114 Lượt xem

Giấy khai sinh bản sao là biểu mẫu giấy khai sinh được sao y từ giấy khai sinh bản chính và có dấu đỏ xác nhận của cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo tính pháp lý của giấy khai sinh.Dưới đây là mẫu để các bạn tham khảo.

Quảng cáo

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY KHAI SINH

Họ và tên:……………………………………………………………………………………………………… Giới tính:………………………………….

Ngày, tháng, năm sinh:……………………………………………………………………… Ghi bằng chữ:…………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nơi sinh:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Dân tộc:………………………………………………………………. Quốc tịch:………………………………………………………………………….

Họ và tên cha:………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Dân tộc:……………………………………………………………… Quốc tịch:……………………………….. Năm sinh:………………………….

Nơi thường trú/tạm trú:………………………………………………………………………………………………………………………………………

Họ và tên mẹ:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Quảng cáo

Dân tộc:……………………………………………………………… Quốc tịch:……………………………….. Năm sinh:………………………….

Nơi thường trú/tạm trú:………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nơi đăng ký:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ngày, tháng, năm đăng ký:…………………………………………………………………………………………………………………………………

Ghi chú:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Họ và tên người đi khai sinh:………………………………………………………………………………………………………………………………

Quan hệ với người được khai sinh:………………………………………………………………………………………………………………………

 

   NGƯỜI THỰC HIỆN                                             NGƯỜI KÝ GIẤY KHAI SINH

(Đã ký)                                                                      (Đã ký)

         ………………………………….                                                  ………………………………….

Sao từ Sổ đăng ký khai sinh

Ngày………..tháng…………… năm…………

NGƯỜI KÝ BẢN SAO GIẤY KHAI SINH

Vui lòng đánh giá!
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn