Mẫu Giấy giới thiệu người vào Đảng chi tiết 2019

  • Ls. Nguyễn Minh Hải |
  • 18-09-2019 |
  • Biểu mẫu , |
  • 1030 Lượt xem

tai-ve

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Quảng cáo

GIẤY GIỚI THIỆU
người vào Đảng

Kính gửi: Chi bộ:……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

Tôi là: (1) ………………………., sinh ngày………… tháng………….. năm ………….
Vào Đảng ngày…..tháng….năm…., chính thức ngày…..tháng….năm …………
Chức vụ trong Đảng :………………………., chức vụ chính quyền………………….
Quê quán:………………………………………………………………………………………….
Đang sinh hoạt tại Chi bộ: …………………………………………………………………..
Ngày……….tháng……..năm…………… được Chi bộ phân công giáo dục, giúp đỡ quần chúng ……………………………………………………. phấn đấu vào Đảng; nay xin báo cáo với Chi bộ những vấn đề chủ yếu về người phấn đấu vào Đảng như sau:
– Về lý lịch:
Những đặc điểm chính cần lưu ý: (2) ……………………………………………………
………………………………………………………………………………………….

– Những ưu, khuyết điểm chính:
(Về chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống; năng lực công tác; quan hệ quần chúng) (3) ………………………………………………………………

Đối chiếu với tiêu chuẩn và điều kiện kết nạp Đảng viên, tôi giới thiệu với Chi bộ xem xét, đề nghị kết nạp quần chúng…………………………..vào Đảng.

Tôi xin chịu trách nhiệm trước Đảng về sự giới thiệu của mình.

………., ngày………tháng……..năm 20……….

Quảng cáo

ĐẢNG VIÊN GIỚI THIỆU
(ký, ghi rõ họ và tên)

Chú thích:

(1) Người giới thiệu Đảng viên phải đáp ứng điều kiện:

– Là Đảng viên chính thức và cùng công tác với người vào Đảng ít nhất 01 năm;

– Báo cáo với chi bộ về lý lịch, phẩm chất, năng lực của người vào Đảng và chịu trách nhiệm về sự giới thiệu của mình. Nếu có gì chưa rõ thì phải báo cáo để chi bộ và cấp trên xem xét.

(2) Những đặc điểm cần lưu ý: Việc khai lý lịch của người vào Đảng có đúng sự thật không? Có đủ điều kiện để kết nạp Đảng không?

(3) Nêu rõ việc chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống; năng lực công tác; quan hệ quần chúng của người vào Đảng. Ví dụ:

Đồng chí A có lập trường tư tưởng kiên định, chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; có lối sống trung thực, giản dị, sinh hoạt lành mạnh…

Vui lòng đánh giá!
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn