logo

Mẫu giấy chuyển hộ khẩu mới nhất hiện nay

  • Luật sư Luyện Ngọc Hùng |
  • 03-05-2023 |
  • Biểu mẫu , |
  • 1077 Lượt xem

Giấy chuyển hộ khẩu là gì. Mẫu giấy chuyển hộ khẩu mới nhất. Quy định của pháp luật về chuyển hộ khẩu. Cùng Luật hùng Sơn theo dõi bài viết sau.

Quảng cáo

Giấy chuyển hộ khẩu là gì?

Giấy chuyển hộ khẩu là loại giấy tờ được dùng để cấp cho các trường hợp chuyển nơi thường trú; Mẫu giấy chuyển hộ khẩu thông thường sẽ được lập thành 02 bản, một bản cấp cho công dân để nộp tại nơi đăng ký thường trú; và một bản lưu tại nơi cấp giấy chuyển hộ khẩu. Pháp luật hiện hành không có quy định về thời hạn của giấy chuyển hộ khẩu.

Quy định của pháp luật về chuyển hộ khẩu

Căn cứ theo quy định tại Điều 22 Luật Cư trú năm 2020 có quy định về thủ tục đăng ký thường trú. Theo đó, thì người đã đăng ký thường trú mà chuyển đến chỗ ở hợp pháp khác và đủ điều kiện đăng ký thường trú thì có trách nhiệm đăng ký thường trú tại nơi ở mới trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày đủ điều kiện đăng ký. Cư trú là việc công dân sinh sống tại một địa điểm thuộc đơn vị hành chính cấp xã hoặc đơn vị hành chính cấp huyện ở nơi không có đơn vị hành chính cấp xã, gọi chung là đơn vị hành chính cấp xã.

Cũng tại quy định của  Điều 23 Luật Cư trú 2020 quy định về địa điểm không được đăng ký thường trú mới, cụ thể như sau:

Chỗ ở nằm trong địa điểm cấm, khu vực cấm xây dựng hoặc lấn, chiếm hành lang bảo vệ quốc phòng, an ninh, giao thông, thủy lợi, đê điều, năng lượng, mốc giới bảo vệ công trình hạ tầng kỹ thuật, di tích lịch sử – văn hóa đã được xếp hạng, khu vực đã được cảnh báo về nguy cơ lở đất, lũ quét, lũ ống và khu vực bảo vệ công trình khác theo quy định của pháp luật;

Chỗ ở mà toàn bộ diện tích nhà ở nằm trên đất lấn, chiếm trái phép hoặc chỗ ở xây dựng trên diện tích đất không đủ điều kiện xây dựng theo quy định của pháp luật;

Chỗ ở đã có quyết định thu hồi đất và quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; chỗ ở là nhà ở mà một phần hoặc toàn bộ diện tích nhà ở đang có tranh chấp, khiếu nại liên quan đến quyền sở hữu, quyền sử dụng nhưng chưa được giải quyết theo quy định của pháp luật;

Chỗ ở bị tịch thu theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; phương tiện được dùng làm nơi đăng ký thường trú đã bị xóa đăng ký phương tiện hoặc không có giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật;

Chỗ ở là nhà ở đã có quyết định phá dỡ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Nội dung giấy chuyển hộ khẩu

Điều 14, Thông tư 36/2014 của Bộ Công an quy định về cách ghi giấy chuyển hộ khẩu như sau:

– Số giấy chuyển hộ khẩu: Ghi theo số thứ tự cấp giấy chuyển hộ khẩu từng năm tại cơ quan Công an có thẩm quyền.

– Mục “Lý do chuyển hộ khẩu”: Ghi rõ lý do chuyển hộ khẩu.

– Mục “Họ và tên chủ hộ nơi đi” và “quan hệ với chủ hộ”: Ghi họ, tên, mối quan hệ thực tế với chủ hộ nơi người đăng ký thường trú chuyển đi (nơi đề nghị cấp giấy chuyển hộ khẩu).

– Mục “Những người trong hộ cùng chuyển hộ khẩu”: Ghi theo sổ đăng ký thường trú, sổ hộ khẩu các thông tin của người trong hộ cùng chuyển hộ khẩu.

Trường hợp chuyển cả hộ thì cơ quan Công an nơi cấp giấy chuyển hộ khẩu phải ghi rõ chuyển đi cả hộ để thông báo cho cơ quan Công an nơi người đăng ký thường trú chuyển đến.

Trước khi cấp sổ hộ khẩu mới, cơ quan Công an nơi người đăng ký thường trú chuyển đến thu lại sổ hộ khẩu cũ để lưu tại tàng thư hồ sơ hộ khẩu.

Quảng cáo

Mẫu giấy chuyển hộ khẩu mới nhất hiện nay

………………

………………

Số:……./GCHK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY CHUYỂN HỘ KHẨU

(Phần cấp cho người chuyển hộ khẩu)

Họ và tên (1):……………………………………………………….

Tên gọi khác (nếu có):…………………………………………..

Ngày, tháng, năm sinh: ……./……./…………….. 4. Giới tính:…………………………….

Nơi sinh:……………………………………………………………………………………………….

Nguyên quán:………………………………………………………………………………………..

Dân tộc:…………………….………….. 8. Tôn giáo:…………….. 9. Quốc tịch:…………

Nơi thường trú:…………………………………………………………………………………….

Họ và tên chủ hộ nơi đi:……………………………….……… 12. Quan hệ với chủ hộ:

Lý do chuyển hộ khẩu:…………………………………………………………………………..

Nơi chuyển đến:……………………………………………………………………………………

Những người trong hộ cùng chuyển hộ khẩu (2):

TT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Giới tính Nguyên quán Dân tộc Quốc tịch CMND số (hoặc Hộ chiếu số) Quan hệ (3)

…….., ngày…tháng…năm…
TRƯỞNG CÔNG AN………
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Trên đây là toàn bộ thông tin của công ty Luật Hùng Sơn về “Mẫu giấy chuyển hộ khẩu mới nhất hiện nay”. Nếu quý khách hàng còn bất kỳ thắc mắc gì cần được giải đáp, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua Hotline 0964 509 555 hoặc đặt lịch ở văn phòng để được các chuyên viên tư vấn trả lời một cách nhanh gọn và chính xác nhất. Cảm ơn quý khách đã theo dõi bài viết. Trân trọng!

Vui lòng đánh giá!
Luật sư Luyện Ngọc Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn