Mẫu giấy chứng nhận về việc đăng ký hợp tác xã

  • Ls. Nguyễn Minh Hải |
  • 19-06-2019 |
  • Biểu mẫu , |
  • 1140 Lượt xem

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã là mẫu giấy chứng nhận được lập ra để chứng nhận về việc đăng ký hợp tác xã. Mẫu được ban hành theo Thông tư 07/2019/TT-BKHĐT. Dưới đây là mẫu để các bạn tham khảo.

Quảng cáo

tai-ve

TÊN CƠ QUAN ĐĂNG KÝ
HỢP TÁC XÃ
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HỢP TÁC XÃ

Số: ……………

Đăng ký lần đầu, ngày …… tháng …… năm……

Đăng ký thay đổi lần thứ: ……, ngày…… tháng…… năm……

  1. Tên hợp tác xã

Tên hợp tác xã viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa):…………………………………………

Tên hợp tác xã viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):………………………………………………….

Tên hợp tác xã viết tắt (nếu có):………………………………………………………………………………

  1. Địa chỉ trụ sở chính:

Điện thoại: …………………………………… Fax:………………………………………………….

Quảng cáo

Email: ………………………………………… Website:…………………………………………..

  1. Ngành, nghề kinh doanh
STT Tên ngành Mã ngành
     
     
  1. Vốn điều lệ (bằng số; bằng chữ; VNĐ và giá trị tương đương tiền nước ngoài, nếu có):
  2. Người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): …………………………………… Giới tính:………….

Chức danh:………………………………………………………………………………………………………….

Sinh ngày: ……/…../……. Dân tộc: ………………… Quốc tịch:…………………………….

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:…………………………………………………………………………..

Số giấy chứng thực cá nhân:………………………………………………………………………………….

Ngày cấp: ……/……/…… Nơi cấp:………………………………………………………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại:…………………………………………………………………………………………………….

 

TRƯỞNG PHÒNG
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

 

Vui lòng đánh giá!
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn