logo

Mẫu giấy cam đoan khai sinh

  • Ls. Luyện Ngọc Hùng |
  • 01-01-2021 |
  • Biểu mẫu , |
  • 101799 Lượt xem

Người đi đăng ký khai sinh nếu không có giấy chứng sinh thì có thể nộp thay thế bằng văn bản của người làm chứng xác nhận về việc sinh; hoặc nếu không có người làm chứng thì phải có giấy cam đoan về việc sinh. Bạn nộp giấy tờ trên cùng một tờ khai đăng ký khai sinh theo mẫu quy định cho UBND cấp xã để thực hiện đăng ký khai sinh.

Mời bạn đọc tham khảo và tải về tại đây:

tai-ve

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————————

   …………….., ngày ….. tháng ….. năm ……

     BẢN CAM ĐOAN 

Kính gửi: ………………………………………………………………………

Cá nhân: ………………………………………………………………………………….

Chứng minh thư nhân dân số : ……………..………

Ngày cấp: ……………………………………………………………………………………………

Nơi cấp: ……………………………………………………………………………………………..

Nơi đăng ký HKTT: ……………………………………………………….

Điện thoại liên hệ: ………………………………………………………………………………….

Cá nhân ………………………………………………….. cam kết:

1) …………………………………………………………………………………………

2) …………………………………………………………………………………………

3) …………………………………………………………………………………………

4) …………………………………………………………………………………………

5) …………………………………………………………………………………………

 

Tôi …………………….. cam đoan và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung nêu trên.

 

Cá nhân

(ký ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn ghi cam kết:

Ghi rõ nội dung cam kết của cá nhân hoặc tổ chức bao gồm: Nội dung cam kết, thời gian thực hiện cam kết, đề nghị khác……..

Ls. Luyện Ngọc Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

Hotline
Top
Developed by Tiepthitute
Facebook Messenger
Chat với chúng tôi qua Zalo
Developed by Tiepthitute