logo

Mẫu giấy biên nhận tiền đặt cọc mới nhất

  • Ls. Nguyễn Minh Hải |
  • 03-01-2019 |
  • Biểu mẫu , |
  • 1353 Lượt xem

Bạn đang làm hợp đồng mua bán hàng hóa, nhà cửa, đất đai? Mẫu giấy biên nhận tiên đặt cọc được sử dụng để đảm bảo độ tin cậy giữa 2 bên, bên mua sẽ đặt cọc cho bên bán một số tiền nào đó trước khi thực hiện hợp đồng.Dưới đây làm mẫu để các bạn tham khảo.

Quảng cáo

tai-ve

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——–o0o——–

GIẤY BIÊN NHẬN TIỀN ĐẶT CỌC

Tên tôi là:……………………………………………………………………………………………………………………….

Số chứng minh thư:…………………….. Ngày cấp:……………………………. Nơi cấp:…………………………

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………………………

Có bán cho

Ông (Bà):……………………………………………………………………………………………………………………….

Số chứng minh thư:…………………….. Ngày cấp:……………………………. Nơi cấp:…………………………

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………………………

Tài sản bán là:………………………………………………………………………………………………………………….

Quảng cáo

Số lượng:(Bằng chữ:)……………………………………………………………………………………………………….

Giá bán:(Bằng chữ:)…………………………………………………………………………………………………………

Tổng giá trị thanh toán:…………………………………………………………………………………………………….

(Bằng chữ:)……………………………………………………………………………………………………………………..

Ông (Bà):……………………………. đã đặt cọc:…………………….. (Bằng chữ:) ……………………………….

cho Ông (Bà):………………………………………………………. để mua………………………………………………

Ông (Bà): …….. có trách nhiệm hoàn tất mọi thủ tục chuyển nhượng cho Ông (Bà)……………….số tài sản nêu trên chậm nhất vào ngày

Ông (Bà)……………………………………. có trách nhiệm thanh toán số tiền còn lại là:…………….. (Bằng chữ:   ) cho Ông (Bà)……………………………………. chậm nhất vào……………………………………………………….

Trong trường hợp Ông (Bà)………………………………… không làm thủ tục chuyển nhượng tài sản như đã thoả thuận sẽ phải hoàn trả lại số tiền đặt cọc trên và chịu trách nhiệm bồi thường cho Ông (Bà)           số tiền tương đương với số tiền đặt cọc.

Trong trường hợp Ông (Bà)……………………………………. không mua tài sản trên hoặc không thanh toán số tiền còn lại theo đúng thời gian quy định sẽ bị mất số tiền đặt cọc.

Bên bán đảm bảo số tài sản trên là hợp pháp, không có tranh chấp, mọi quyền lợi và nghĩa vụ phát sinh từ………………………………………………………………………………. thuộc về người mua.

Giấy biên nhận được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản. Hai bên cam kết mua và bán theo đúng thoả thuận đã nêu trên. Nếu bên nào vi phạm sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Địa danh, ngày……tháng……….năm ………..

BÊN MUA BÊN BÁN
Vui lòng đánh giá!
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn