logo

Mẫu đơn xin xác nhận quy hoạch

  • Ls. Nguyễn Minh Hải |
  • 22-07-2019 |
  • Biểu mẫu , |
  • 2048 Lượt xem

Mẫu đơn xin xác nhận quy hoạch là văn bản được cá nhân, tổ chức sử dụng để đề nghị chủ thể có thẩm quyền xem xét và thực hiện việc xác nhận thông tin/sự việc liên quan tới vấn đề quy hoạch tại một địa phương, địa điểm nhất định nào đó là chính xác. Dưới đây là mẫu để các bạn tham khảo.

Quảng cáo

tai-ve

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—–o0o—–

…………., ngày… tháng…. năm…..

ĐƠN XIN XÁC NHẬN QUY HOẠCH

Kính gửi: – Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn)………….

– Ông/Bà…………… – Chủ tịch UBND xã (phường, thị trấn)……………….

(Hoặc các chủ thể khác có thẩm quyền tùy thuộc vào trường hợp cụ thể của bạn)

– Căn cứ Luật đất đai năm 2013;

– Căn cứ…;

– Căn cứ tình hình thực tế.

Tên tôi là:………………………………………………………. Sinh năm:…………

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:………………………. Do CA…………….. Cấp ngày…./…../…..

Địa chỉ thường trú:……………………………………..………………………………

Hiện tại cư trú tại:……………………………………..……………………………….

Số điện thoại liên hệ:………………………………………………………………..….

Quảng cáo

Tôi xin trình bày với Quý cơ quan sự việc sau:

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

(Phần này bạn trình bày về nguyên nhân, hoàn cảnh, lý do dẫn tới việc bạn làm đơn xin xác nhận quy hoạch, ví dụ:

Tôi là: chủ sử dụng mảnh đất số……………. theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số……………… do Sở tài nguyên và môi trường………………… cấp ngày…./…./……

Ngày…/…/……, tôi có làm đơn thông báo việc khởi công xây dựng mới nhà ở cấp…………. vào ngày…/…/…… Tuy nhiên, ngày…/…/….. tôi nhận được thông báo của………….. về việc không được phép xây dựng mới nhà ở do khu vực đất này của tôi thuộc khu vực quy hoạch theo Quyết định…………….

Nhưng, trước thời điểm này tôi không hề nhận được thông tin nào về việc quy hoạch này.)

Do vậy, tôi làm đơn này để kính đề nghị Quý cơ quan xem xét và xác nhận lại một số thông tin về việc quy hoạch trên cho tôi. Cụ thể là những thông tin sau:

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………

(Phần này bạn có thể đưa ra các thông tin mà bạn cần xác nhận)

Tôi xin cam đoan những thông tin mà tôi đã nêu trên đây là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của những thông tin này.

Kính mong Quý cơ quan xem xét và chấp nhận đề nghị trên của tôi, tiến hành xác nhận thông tin về quy hoạch theo Quyết định/…

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

 Xác nhận của … Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

Vui lòng đánh giá!
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn