logo

Mẫu Đơn xin vào Đảng và điều kiện được kết nạp

  • Ls. Luyện Ngọc Hùng |
  • 25-12-2019 |
  • Biểu mẫu , |
  • 817 Lượt xem

tai-ve

Mẫu đơn xin vào đảng là mẫu đơn cần thiết khi đã chuẩn bị được kết nạp vào Đảng Cộng Sản Việt Nam. Sau khi kết thúc lớp học Cảm tình Đảng nếu có đủ các điều kiện cần thiết thì các cá nhân viết đơn xin vào Đảng để thể hiện được nguyện vọng, niềm tin cũng như mong muốn được kết nạp của mình.

Quảng cáo

Điều kiện để được kết nạp Đảng:

Theo quy định tại Điều 1 Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam, Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên, là:

– Chiến sỹ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam;

– Phấn đấu suốt đời vì lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của Tổ quốc, công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích của mình;

– Chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết của Đảng, pháp luật Việt Nam;

– Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;

– Có đạo đức, lối sống lành mạnh, gắn bó với nhân dân;

– Phục tùng tổ chức, kỷ luật của Đảng, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng.

Do đó, để được đứng trong hàng ngũ của Đảng, công dân cần đáp ứng một số điều kiện nhất định: Tuổi đời từ 18 đến 60 tuổi; Có trình độ học vấn từ tốt nghiệp THCS trở lên; Thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh, Điều lệ Đảng; Được hai Đảng viên chính thức giới thiệu…

Mẫu Đơn xin vào Đảng và điều kiện được kết nạp:

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐƠN XIN VÀO ĐẢNG

 

Kính gửi: Chi bộ…………………………………………………………………………………………………………

Đảng ủy ……………………………………………………………………………………………..

Tôi tên là: ……………………………………………………………………….………, sinh ngày …… tháng ….. năm ……….

Quảng cáo

Nơi sinh: ……………………………………………………………………………………………………………………………….

Quê quán: ……………………………………………………………………………………………………………………………..

Dân tộc: ………………………………Tôn giáo:  ..………………………………………………………………………………….

Trình độ học vấn: ……………………………………………………………………………………………………………………..

Nơi cư trú: ……………………………………………………………………………………………………………………………..

Nghề nghiệp: ………………………………………………………………………………………………………………………….

Đơn vị công tác: ……………………………………………………………………………………………………………………..

Chức vụ chính quyền, đoàn thể: …………………………………………………………………………………………………..

Vào Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ngày ….. tháng …… năm …….. tại . ………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Được xét là cảm tình Đảng ngày …. tháng …. năm …. tại chi bộ ……………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Qua nghiên cứu Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; được sự giáo dục, bồi dưỡng của chi bộ, tổ chức Đoàn, Công đoàn (nếu có) tôi đã nhận thức được: …………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tôi nguyện trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng là đảng viên của Đảng Cộng sản việt Nam.

……………, ngày …. tháng … năm ……

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(ký, ghi rõ họ và tên)

Vui lòng đánh giá!
Ls. Luyện Ngọc Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn