logo

Mẫu đơn xin nhận con nuôi mới nhất

  • Ls. Nguyễn Minh Hải |
  • 06-01-2021 |
  • Biểu mẫu , |
  • 2081 Lượt xem

Đơn xin nhận con nuôi là đơn dành cho các cặp vợ chồng hoặc gia đình đang có nhu cầu nhận con nuôi nộp đến trung tâm bảo trợ trẻ em tỉnh thành phố. Để giúp Qúy khách hàng dễ dàng thực hiện thủ tục nhận con nuôi, Luật Hùng Sơn cung cấp Mẫu đơn xin nhận con nuôi sau đây:

Quảng cáo


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——–

ĐƠN XIN NHẬN CON NUÔI

(Dùng cho trường hợp nuôi con nuôi trong nước)

Kính gửi: ……………………………………………………………………….

Chúng tôi/tôi là:………………………………………………………………

Ông

 Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nơi sinh
Dân tộc
Quốc tịch
Nghề nghiệp
Nơi thường trú
Số Giấy CMND/Hộ chiếu
Nơi cấp
Ngày, tháng, năm cấp
Địa chỉ liên hệ
Điện thoại/fax/email

Có nguyện vọng nhận trẻ em dưới đây làm con nuôi:

Họ và tên:……………………………  Giới tính: ……………………

Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………………..

Quảng cáo

Nơi sinh: ……………………………………………………………………………..

Dân tộc: ……………………………….. Quốc tịch: …………………………….

Tình trạng sức khoẻ: …………………………………………………………….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:…………………………………………….

Nơi đang cư trú: …………………………………………………………………..

* Gia đình:

Ông

Họ và tên
Ngày, tháng, năm sinh
Địa chỉ liên hệ
Điện thoại,/fax/ email
Quan hệ với trẻ em được nhận làm con nuôi

* Cơ sở nuôi dưỡng: …………………………………………………………………………………………………………..

Lý do nhận con nuôi: ………………………………………………………………………………………………………….

Nếu được nhận trẻ em làm con nuôi, chúng tôi/tôi cam kết sẽ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em như con đẻ của mình và thực hiện mọi nghĩa vụ của cha mẹ đối với con theo quy định của pháp luật. Chúng tôi/tôi cam kết trong thời hạn ba năm, kể từ ngày giao nhận con nuôi, định kỳ 06 tháng một lần, gửi thông báo về tình trạng phát triển mọi mặt của con nuôi (có kèm theo ảnh) cho …………………………………….. **nơi chúng tôi/tôi thường trú.

Đề  nghị …………………………………………….*** xem xét, giải quyết.

, ngày  tháng năm….

 

ÔNG                                            BÀ

(Ký, ghi rõ họ tên)                        (Ký, ghi rõ họ tên)


Lưu ý :

Trường hợp người nhận con nuôi thường trú trong nước, thì gửi UBND xã/ phường/thị trấn nơi có thẩm quyền đăng ký việc nuôi con nuôi. Trường hợp người nhận con nuôi và người được nhận làm con nuôi tạm trú ở nước ngoài, thì gửi Cơ quan đại diện Việt Nam, nơi có thẩm quyền đăng ký việc nuôi con nuôi.

* Ghi rõ tên và địa chỉ cơ sở nuôi dưỡng.

** Ghi tên UBND xã/phường/thị trấn hoặc Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

 *** Như kính gửi.

Vui lòng đánh giá!
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn